#

Vereniging

Vereniging

De Jonge Democraten (JD) zijn de grootste politieke jongerenorganisatie van Nederland, met meer dan 5.000 leden van 12 tot 30 jaar oud. We hebben een progressief-liberale visie: we zetten ons in voor een maatschappij waarin iedereen vrij is om zich te ontplooien volgens hun eigen ideaalbeeld. We richten ons vooral op de volledige deelname van jongeren aan de politiek en de maatschappij. Belangrijke thema's zijn duurzaamheid, onderwijs, Europese samenwerking, en integratie. De Jonge Democraten zijn onafhankelijk in ideologie en uitvoering, maar wel verbonden met D66.

De JD is een vereniging. Dat betekent dat de Algemene Ledenvergadering uiteindelijk bepaalt. In het organogram hieronder zie je uit welke organen de vereniging verder bestaat. 

De Statuten en het Huishoudelijk Reglement zijn de regels die ten grondslag liggen aan onze vereniging. Hier kan je vinden volgens welke regels we beslissingen nemen, hoe de scheiding der machten is geregeld, en op welke manieren je allemaal congressen op kan houden. De laatste regels, zoals aangenomen op ALV 84 te Utrecht, vindt je hier: 190907 Statuten en Huishoudelijk Reglement.