Vermogenbelasting

Vermogenbelasting

De ALV van de JD, bijeen te Den Haag op 13 en 14 juni 2015,

constaterende dat

 • belasting op fictief rendement uit vermogen in Nederland laag belast wordt voor vermogende mensen en relatief hoog voor de middenklasse;
 • de huidige vermogensrendementsheffing een vlaktaks op vermogen is die uitgaat van een fictief rendement van 4%;

overwegende dat

 • een rendement van 4% op spaarrekeningen door de lage rentestand tegenwoordig ook echt fictief is;
 • een vlaktaks op vermogen een onwenselijke degressieve werking heeft;
 • de vermogensrendementsheffing van 1,2% voor een gevoel van onrechtvaardigheid zorgt;
 • een progressieve vermogensbelasting eerlijker is;

spreekt uit dat

 • de Jonge Democraten voorstander zijn van een progressieve vermogensbelasting met drie schijven;
 • de eerste schijf een vrijstelling van vermogensbelasting zal moeten hebben die op € 50.000 komt te liggen, wat overeenkomt met twee gemiddelde jaarinkomens;
 • de tweede schijf een vermogensbelasting zal zijn van 1,2% op alles tussen de € 50.000 en € 1.000.000;
 • de hoogste schijf een vermogensbelasting zal zijn van alles boven de € 1.000.000 met een tarief van 2%;
 • de limieten van de schijven jaarlijks worden aangepast aan de inflatie.

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

Een progressievere vermogensbelasting is noodzakelijk. Met deze motie wordt de middenklasse meer ontzien omdat het vrijgesteld vermogen toeneemt van € 21.330 naar € 50.000. De belastingdruk van vermogen tussen € 50.000 en € 1.000.000 blijft gelijk aan het huidige stelsel. De belasting van vermogen boven de € 1.000.000 neemt toe tot 2% zodat progressiviteit gewaarborgd wordt en goed investeringsbeleid aangemoedigd.

Gerelateerde pagina's