Transitieverlof

Transitieverlof

De ALV van de JD, bijeen te Eindhoven op 2-3 februari 2019,

constaterende dat

  • Veel transpersonen ervoor kiezen in transitie te gaan;
  • Werkloosheid onder transpersonen die het transitieproces hebben doorlopen extreem hoog is;
  • Amsterdamse ambtenaren per 1 december 2018 recht hebben op transitieverlof.

overwegende dat

  • Het transitieproces een ingrijpende en zware periode is die niet zelden leidt tot isolement van mensen, ook in de werkomgeving;
  • Werknemers die in transitie willen gaan nu gebruik moeten maken van voorzieningen uit de ziektewet, vakantiedagen, of met onbetaald of bijzonder verlof moeten gaan;
  • Dit veel kosten voor werkgevers met zich meebrengt;
  • Werkgevers niet zouden moeten opdraaien voor kosten die de transitie met zich meebrengt, om te voorkomen dat transgenders om die reden worden gediscrimineerd op de arbeidsmarkt.

spreekt uit dat

  • Voor transgenders die in transitie willen gaan een wettelijke regeling voor bijzonder transitieverlof wordt ingevoerd;
  • Transgenders tijdens hun transitie worden doorbetaald, en na hun transitie terug kunnen keren naar hun werkgever.

en gaat over tot de orde van de dag.

Gerelateerde pagina's