Stikstof doel 2035 blijft vaststaan

Stikstof doel 2035 blijft vaststaan

De ALV van de JD, bijeen in Leeuwarden op 17-18 juni 2023

Constaterende dat:

Het kabinet stikstof aanpak doelen heeft.

 • De Jonge Democraten van mening zijn dat de stikstof aanpak sneller moet;
 • De gespreksleider Johan Remkes in zijn rapport heeft geconstateerd, dat het jaartal 2030 daadwerkelijk aangehouden moet worden;
 • De gespreksleider Johan Remkes in zijn rapport heeft geadviseerd, dat er twee ijkmomenten moeten komen in 2025 en 2028. Om dan de voortgang van de stikstof aanpak te toetsen;
 • De kwaliteit van de natuur verslechterend door de stikstof neerslag.

Overwegende dat:

 • Middels de ijkmomenten het doel 2030 kan blijven staan, zonder onzekerheden over de haalbaarheid;
 • De stikstofcrisis zorgvuldig en spoedig aangepakt kan worden;
 • De politieke discussies over het jaartal 2030 afzwakt;
 • De nadruk van de aanpak ligt op het zo spoedig mogelijk reduceren van de stikstofuitstoot met
  perspectief voor de boeren.

Spreekt uit dat:

 • De Jonge Democraten van mening is dat de stikstofdoelen van in 2030 bereikt moet zijn, met inachtneming van de ijkmomenten.