Seksuele voorlichting

Seksuele voorlichting

Tags: ALV 85 (43).

De ALV van de JD, bijeen te Arnhem op 1-2 februari 2020

constaterende dat

  • Er binnen seksuele voorlichting op middelbare scholen vaak alleen plek is voor seksuele gezondheid en voortplanting;

overwegende dat

  • Genot, respect en diversiteit drie cruciale elementen van seks zijn;
  • Mensen tussen de 18 en de 35 hun seksuele voorlichting met terugwerkende kracht een 5,8 als rapportcijfer geven;
  • Porno een matige leerschool is voor vrouwelijk genot;

spreekt uit dat

  • Binnen seksuele voorlichting aan jongeren rekening gehouden dient te worden met genot van alle betrokken partijen.
    Binnen deze voorlichting wanneer en hoe wederzijdse instemming plaatsvindt onderwerp van gesprek dient te zijn.
    Er binnen deze voorlichting aandacht dient te zijn voor mensen met een andere seksuele voorkeur dan hetero.

en gaat over tot de orde van de dag.