Religieuze uitingen politie-agenten

Religieuze uitingen politie-agenten

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Enschede op 3-4 februari 2018,

constaterende dat

  • Het Nederlandse politiekorps een gebrek aan culturele diversiteit heeft.
  • Een cultureel divers politiekorps veel oplevert, zoals een vermindering in het gebruik van etnisch profileren en etnisch gerelateerde problemen in het algemeen.
  • Er in Nederland zowel een relatief laag percentage vrouwen als moslims bij het politiekorps zit, waardoor het voor de hand ligt om hoofddoekjes toe te staan als pragmatische oplossing.

overwegende dat

  • Wanneer je de neutrale rechtsstaat uitstraalt in een situatie van een machtsmonopolie (politie/rechter), je iedere schijn van partijdigheid moet zien te voorkomen en dat zichtbare herkenningspunten van een
    levensbeschouwing of religie deze neutraliteit ondermijnen.
  • Het toestaan van hoofddoekjes in principe het toestaan van alle zichtbare religieuze symbolen betekent en het dus een alles of niets kwestie is (hoofddoek/kruisje/vergiet).
  • Het beter is te proberen cultureel ondergerepresenteerde groepen dichter naar de neutrale rechtsstaat toe te laten groeien (Wervingscampagnes/HR-Beleid), (dan het HR-beleid aan te passen aan deze groepen) dan deze neutraliteit te ondermijnen door persoonlijke overtuigingen zwaarder te laten wegen dan uniformiteit.

spreekt uit dat

  • JD vindt dat de politie het verbod op zichtbare religieuze symbolen handhaaft en inzet op alternatieven zoals wervingscampagnes en HR-beleid als oplossing om een meer divers politiekorps te bewerkstelligen

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

Afgelopen zomercongres was er een fel debat over de hoofddoekjesmotie,
waarbij de neutraliteit van de rechtsstaat en het probleem van een te
weinig divers politiekorps als belangrijkste argument tegenover elkaar
stonden.
In plaats van mee te gaan in het argument: de politie is niet divers genoeg,
dus we moeten hoofddoekjes toestaan, is het beter om dit om te draaien.
Dus: hoe zorgen we er voor dat het politiekorps diverser wordt, zonder de
neutraliteit van de rechtstaat te hoeven aantasten?