Polygamie

Polygamie

De ALV van de JD, bijeen te Leeuwarden op 30 en 31 januari 2016

constaterende dat

 • Er in Nederland (niet door de staat erkende) polygame en polyarchische huwelijken
  en geregistreerde partnerschappen bestaan;
 • De Nederlandse staat geen enkele vorm van polygame huwelijken erkent.

overwegende dat

 • Het notarieel vastleggen van een polygame of polyarchische relatie lastig is, omdat
  de wet ingericht is op relaties tussen twee personen;
 • Het niet-erkennen van het huwelijk of geregistreerde partnerschap de rechtspositie
  van de betrokkenen kan schaden.

spreekt uit dat

 • De Nederlandse overheid polygame en polyarchische huwelijken moet erkennen;
 • Een polygaam huwelijk gesloten mag worden op het moment dat kan worden
  vastgesteld dat er geen sprake is van dwang of mishandeling.

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

Voor de laatste Spreekt uit dat is gekozen om complexe randgevallen, zoals in
Sisterwives en in sektes, niet verder te bemoeilijken.

Gerelateerde pagina's