Poldermodel

Poldermodel

De ALV van de JD, bijeen te Leeuwarden op 30 en 31 januari 2016

constaterende dat

 • De Sociaal-Economische Raad tripartiet is samengesteld; zij bestaat uit 11
  werkgeversleden, 11 werknemersleden en 11 Kroonleden;
 • De legitimiteit van de werknemersorganisaties te wensen overlaat;
 • De derde groepering, de Kroonleden, in naam het algemeen belang
  vertegenwoordigt, maar traditiegetrouw enkel uit leden van PvdA, CDA, VVD en
  D66 bestaat (zij zijn ‘onafhankelijke’ deskundigen die – op voordracht van het
  kabinet – door de Kroon worden benoemd).

overwegende dat

 • het openbreken van het huidige poldermodel een positieve bijdrage kan leveren aan
  de participatie van de burger;
 • doordat bij elk thema weer andere partijen betrokken zullen zijn, het uitruilen van
  concrete punten vrijwel onmogelijk zal worden;
 • de SER op deze manier hét epicentrum kan worden van maatschappelijke
  discussies.

spreekt uit dat

 • de Jonge Democraten voorstander zijn van een open overlegmodel, zoals de
  Europese Unie dat in Brussel hanteert, zodat het huidige poldermodel kan worden
  hervormd.

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

Door het huidige poldermodel open te breken, geef je burgers, belangenorganisaties
en bedrijven de mogelijkheid om mee te praten. Een open overlegmodel zoals de
Europese Unie dat in Brussel hanteert, heeft als voordeel dat de overheid minder
mensen met specialistische kennis in dienst hoeft te nemen, want kennis en
expertise worden gehaald bij de belanghebbenden. Ook kan iedere burger meedoen
en zijn, idealiter, alle discussies openbaar. Dáár haalt dit systeem zijn legitimatie
uit.

Gerelateerde pagina's