Partijpolitieke benoemingen

Partijpolitieke benoemingen

De ALV van de JD, bijeen te Leeuwarden op 30 en 31 januari 2016

constaterende dat

 • Partijen onderling de banen in het openbaar bestuur verdelen;
 • Voor zulke functies weliswaar vacatures worden geplaatst, en iedereen mag
  solliciteren, maar de partijen vaak al onderling hebben bepaald welke partij aan de
  beurt is.

overwegende dat

 • Partijpolitieke benoemingen strijdig zijn met de Grondwet artikel 3 (iedereen moet
  op gelijke voet in openbare dienst benoembaar zijn) en artikel 1 (discriminatie
  wegens politieke gezindheid verboden);
 • Voor partijpolitieke benoemingen een uitzondering is gemaakt in de Wet Gelijke
  Behandeling (artikel 5, lid 4) waardoor deze praktijken legaal zijn en rechters en het
  College voor de Rechten van de Mens niets kunnen met klachten;
 • Voor publieke functies wordt gevist in een kleine vijver (2,5% van alle burgers) die
  lid is van een partij;
 • De meest geschikte persoon de baan hoort te krijgen (ongeacht partijlidmaatschap);
 • Het idee dat politici elkaar baantjes toeschuiven het vertrouwen in de politiek
  ondermijnt.

spreekt uit dat

 • De uitzondering uit de Wet Gelijke Behandeling, die benoemingen op grond van
  partijvoorkeur toestaat, wordt geschrapt;
 • Een onafhankelijke commissie voor publieke benoemingen wordt ingesteld, die een
  belangrijke rol krijgt in het selectieproces en de wettelijke plicht krijgt te zorgen
  voor onpartijdige, eerlijke en transparante benoemingen van de beste personen.

en gaat over tot de orde van de dag.

Gerelateerde pagina's