Overpeinsplicht abortus

Overpeinsplicht abortus

De ALV van de JD, bijeen online op 13-14 februari 2021

constaterende dat

  • Sinds 1981 de Wet afbreking zwangerschap (WAZ) van toepassing is;
  • Sinds 1984 een wettelijk verplichte bedenktijd van ten minste vijf dagen na het eerste gesprek in een abortuskliniek is ingevoerd; 
  • Jaarlijks duizenden Nederlandse vrouwen onbedoeld zwanger raken;

overwegende dat

  • Het belangrijk is om klaar te staan voor vrouwen die ongewenst zwanger raken;
  • Het over besluiten te gaan tot abortus een erg lastige en emotioneel zware keuze is;
  • Iemand die eenmaal in een kliniek aanbeland is, zo snel mogelijk geholpen moet worden;
  • Een bedenktijd leidt tot twijfelen, piekeren en peinzen en een vrouw op deze wijze mogelijk weerhoudt van het maken van een voor haar de beste keuze;

spreekt uit dat

  • De wettelijke bedenktijd van vijf dagen voor abortus wordt afgeschaft.

en gaat over tot de orde van de dag.