Minister voor bestuurlijke vernieuwing

Minister voor bestuurlijke vernieuwing

De ALV van de JD, bijeen te Maastricht op 10-11 juli 2021

constaterende dat

 • Dat de bestuurscultuur op verschillende ministeries binnen de Rijksoverheid ongezond is;
 • Dat er drastische maatregelen nodig zijn om het vertrouwen in de politiek en de bestuurscultuur te herstellen;
 • Dat er behoefte is vanuit de samenleving en volksvertegenwoordiging aan bestuurlijke vernieuwing;

overwegende dat

 • Dat een programmaminister een samenhangend beleidsprogramma uit dient te voeren op basis van een ruimer beleidsveld;
 • Dat het probleem van een ongezonde bestuurscultuur en uitvoeringsproblematiek vraagt om een samenhangend beleid dat interdepartementaal goed gecoördineerd wordt;
 • Dat in de kabinetten Balkenende is gebleken dat de ministers van Bestuurlijke Vernieuwing zonder de steun van Algemene Zaken hun werk niet
  konden uitvoeren;
 • Dat het toevoegen van een minister aan het ministerie van Algemene Zaken voor Bestuurlijke Vernieuwing een belangrijke signaalwaarde heeft richting de ambtenarij en de samenleving;
 • Dat het ministerie van Algemene Zaken verantwoordelijk is voor departementale afstemming;

spreekt uit dat

 • Er een programmaminister voor Bestuurlijke Vernieuwing op het ministerie van Algemene Zaken moet komen;
 • Deze minister belast moet worden met de coördinatie van een samenhangend beleidsprogramma dat door bestuurlijke vernieuwing een gezondere bestuurscultuur en beter functionerende overheid creëert.

en gaat over tot de orde van de dag.

Gerelateerde pagina's