Maximumsnelheid

Maximumsnelheid

De ALV van de JD, bijeen te Amsterdam op 15-16 juni 2019,

constaterende dat

 • Nederland snel maatregelen moet treffen om de CO2 uitstoot te verminderen;
 • Het personenvervoer in Nederland verantwoordelijk is voor zo’n 21% van de totale CO2-uitstoot;
 • Geschat wordt dat de slaap van circa 1,5 miljoen Nederlanders ernstig wordt verstoord door verkeerslawaai;
 • Er jaarlijks 9.200 Nederlanders vroegtijdig overlijden door een slechte luchtkwaliteit, welke voor een belangrijk deel wordt veroorzaakt door wegverkeer;
 • Er jaarlijks zo’n 82 verkeersdoden vallen bij snelheden hoger dan 100 km/h;
 • Nederland een groot fileprobleem heeft waarvan 22% bestaat uit spookfiles, die worden veroorzaakt door snelheidsverschillen en inhalend verkeer;
 • Files de Nederlandse economie zo’n 3,7 miljard euro per jaar kosten.

overwegende dat

 • Een snelheidsvermindering de CO2 emissies van personenvervoer tot 30% kan reduceren en ongeveer 2,8 megaton CO2 kan besparen;
 • Een lagere snelheid leidt tot minder verkeerslawaai en tot een kwart minder luchtverontreiniging;
 • Een lagere snelheid het aantal ongelukken met ernstig letsel of een dodelijke afloop op snelwegen kan halveren;
 • Een lagere snelheid tot een betere verkeersdoorstroming en minder files leidt, en dat we minder hoeven te investeren in extra asfalt en wegverbredingen;
 • De maatschappelijke baten opwegen tegenover de economische schade.

spreekt uit dat

 • De JD pleit voor een beperking van de maximumsnelheid tot 90 km/h op snelwegen en autowegen in Nederland.

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

Een van de makkelijkste manieren om de CO2 uitstoot in het verkeer te beperken is een maximumsnelheid van 90 km/u op de snelweg. De snelheidsvermindering heeft echter nog meer voordelen. Het vermindert namelijk het aantal files (vanwege het inhalen), het is gezonder omdat er minder luchtverontreiniging en geluidsoverlast wordt veroorzaakt en het is daarnaast veel veiliger (minder en minder dodelijke verkeersongevallen). Het tijdsverlies en de economische schade blijven beperkt en wegen daarmee ruimschoots op tegen de maatschappelijke baten.