Kinderopvangtoeslag

Kinderopvangtoeslag

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Nijmegen op 16-17 juni 2018,

constaterende dat

  • Vrouwen ondervertegenwoordigd zijn in topfuncties;
  • De zorg voor kinderen nog altijd vaker bij moeders dan bij vaders ligt;
  • Kinderopvang in Nederland voor veel mensen niet te betalen is;
  • In Nederland een kinderopvangtoeslag bestaat die berekend wordt op basis van het gezamenlijk gezinsinkomen.

overwegende dat

  • Mannen en vrouwen gelijk gekwalificeerd zijn voor topfuncties;
  • Vrouwen minder geneigd zijn carrière te maken en voor topfuncties te gaan, omdat ze vaker geacht worden voor de kinderen te zorgen;
  • Betaalbare kinderopvang vrouwen kan ondersteunen in hun keuze full-time te werken en carrière te maken;
  • Het voor vrouwen nu vaak niet loont om te gaan werken, omdat de extra inkomsten zorgen voor een korting in de kinderopvangtoeslag;

spreekt uit dat

  • De kinderopvangtoeslag berekend zou moeten worden op basis van het inkomen van de meest verdienende ouder.

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

Door deze maatregel loont het meer om een tweede ouder aan het werk te laten gaan en ook een eigen carrière te hebben. Dan wordt minder snel de keuze gemaakt om vrouwen maar thuis te houden, of part-time te laten werken, en onnodig hoge kosten voor kinderopvang te besparen. Zo krijgen vrouwen makkelijker de kans de inkomens- en carrièrekloof op eigen kracht te dichten en een full-time carrière te
maken. En: Werk moet lonen.

Gerelateerde pagina's