Hyperloop

Hyperloop

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Enschede op 3-4 februari 2018,

constaterende dat

 • Er een vervoersconcept bedacht dat lijkt op buizenpost;
 • Dit concept, de Hyperloop, tot doel heeft om mensen en goederen keisnel via pods in een buis te verplaatsen;
 • Dit concept in Nederland serieus wordt onderzocht, waarbij inmiddels full-size testen worden gepland;
 • Er in Nederland nog geen grootschalig testgebied bestaat om te onderzoeken of de buis en de pods technisch haalbaar zijn.

overwegende dat

 • Er een vervoersconcept bedacht dat lijkt op buizenpost;
 • Dit concept, de Hyperloop, tot doel heeft om mensen en goederen keisnel via pods in een buis te verplaatsen;
 • Dit concept in Nederland serieus wordt onderzocht, waarbij inmiddels full-size testen worden gepland;
 • Er in Nederland nog geen grootschalig testgebied bestaat om te onderzoeken of de buis en de pods technisch haalbaar zijn;
 • Er in Nederland voldoende vervoersbewegingen zijn die in de range van meer dan 100 kilometer vallen en niet goed ontsloten zijn met goede OV-achtige verbindingen;
 • Een testtraject een ruimteclaim legt die ook voor andere verbindingen gebruikt kan worden als de techniek niet werkbaar blijft.

spreekt uit dat

 • Er in Nederland een hyperloop-testtraject aangelegd mag worden, waarbij deze op den duur als normaal reistraject wordt ingericht. De Jonge Democraten willen dit traject bij voorkeur op een nu ontbrekende OV-schakel, zoals tussen Amsterdam en Groningen.

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

In Nederland worden serieuze plannen gemaakt voor een hyperlooptesttraject in de Flevopolder. Door nu het juiste traject te bepalen kan deze in de toekomst ook als OV-achtige verbinding worden ingezet. Dit mag in de Flevopolder, op de Afsluitdijk of tussen Utrecht en Breda, als het maar een aanvulling op het bestaande OV-net is.