Hezbollah

Hezbollah

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Middelburg op 1 en 2 februari 2014,

constaterende dat

  • Australië en het Verenigd Koninkrijk alleen de militante vleugel van Hezbollah als terroristische organisatie beschouwen;
  • Ook de Europese Unie alleen de militante tak van Hezbollah op de terreurlijst heeft gezet in juli 2013;
  • Nederland samen met Canada, Israël en de Verenigde Staten Hezbollah als terroristische organisatie beschouwen en om deze reden niet met Hezbollah in gesprek gaan;
  • Het Nederlandse standpunt dus niet in lijn is met het standpunt van de EU;
  • De dialoog een cruciale stap is in het bereiken van vrede in de regio;

overwegende dat

  • De Jonge Democraten het belangrijk vinden dat er op het gebied van buitenlands beleid er door de Europese Unie met één stem gesproken wordt;
  • Door Hezbollah als geheel de status van terroristische organisatie te geven er moeilijk een dialoog gevoerd kan worden;
  • Hezbollah een belangrijke organisatie is in Libanon, waar het deel uitmaakt van de regering en daarnaast een actor is in de Syrische burgeroorlog;

spreekt uit dat

  • Nederland in lijn van de Europese Unie alleen de militante tak van Hezbollah als terroristische organisatie zou moeten beschouwen;

en gaat over tot de orde van de dag.

Gerelateerde pagina's