Gratis openbaar vervoer voor minderjarigen

Gratis openbaar vervoer voor minderjarigen

De ALV van de JD, bijeen online op 5-6 februari 2022

constaterende dat;

  • Het openbaar vervoer in Nederland onwijs prijzig is;
  • Sommige kinderen tot en met 18 jaar het open vervoer daardoor niet kunnen betalen;
  • Studenten al recht hebben op gratis reizen met het studentenreisproduct

overwegende dat;

  • Het openbaar vervoer toegankelijk zou moeten zijn voor iedereen;
  • We het gebruik van het openbaar vervoer moeten stimuleren als duurzaam alternatief;
  • Kinderen vaker zelfstandig met het openbaar vervoer zouden reizen, in plaats van dat ze gebracht worden (met de auto), als het gratis is;
  • Kinderen daarmee een zekere mate van zelfstandigheid krijgen;
  • Het openbaar vervoer volledig gratis wordt voor kinderen tot en met 18 jaar.

spreekt uit dat;

en gaat over tot de orde van de dag.