Gratieverlening

Gratieverlening

De ALV van de JD, bijeen te Eindhoven op 2-3 februari 2019,

constaterende dat

  • Het huidige (gratie)systeem in de praktijk geen uitzicht geeft op terugkeer in de samenleving bij een levenslange gevangenisstraft. Terwijl deze steeds vaker wordt gegeven.

overwegende dat

  • Een gevangenisstraf zonder uitzicht op terugkeer in de samenleving niet humaan is;
  • Een nieuw (gratie)systeem uitzicht kan bieden op een einde aan zo’n gevangenisstraf en de koning ontzorgt;
  • Een commissie van experts kan zorgen voor een goede beoordeling van gevaar voor de samenleving;
  • Een commissie kan zorgen voor een rechtmatige juridische procedure.

spreekt uit dat

  • Een commissie bestaande uit rechters, psychiaters en reclassering moet worden opgericht ten behoeve van het verlenen van gratie aan levenslang veroordeelden.

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

Op dit moment wordt een gratieverzoek wel bij het OM en de rechter gelegd maar daar krijgt het alleen advies mee, om daarna via de minister bij de Koning te komen. Op dit moment heeft een gratieverzoek indienen alleen zin als de omstandigheden van de veroordeelde zijn gewijzigd ten opzichte van het moment waarop het vonnis is uitgesproken.