Financiering politieke partijen

Financiering politieke partijen

De ALV van de JD, bijeen te Leeuwarden op 30 en 31 januari 2016

constaterende dat

 • De volksvertegenwoordiging bedoeld is om de zittende regering te controleren;
 • Kamerfracties volgens de Wet Financiering Politieke Partijen een basisbedrag van €
  173.240,82 krijgen, en daarbovenop per Kamerzetel een bedrag van € 50.247,81 en
  per lid van de politieke partij een bedrag dat gelijk is aan € 1.896.891,33 gedeeld
  door het totale aantal leden van de politieke partijen die op de peildatum subsidie
  ontvangen.

overwegende dat

 • De kleinere fracties, die door hun kleine omvang naar verhouding meer werkdruk
  ondervinden, beter hun werkzaamheden zullen uitvoeren door het inhuren van meer
  stafpersoneel, waardoor beter op te boksen valt tegen het kabinet, dat door al het
  ministerieel geweld dat zij onder zich heeft vaak een grote informatievoorsprong heeft.

spreekt uit dat

 • Het basisbedrag waar politieke partijen recht op hebben dient te worden verdubbeld.

en gaat over tot de orde van de dag.

Gerelateerde pagina's