Dienstplicht

Dienstplicht

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Venlo op 4 en 5 februari 2017,

constaterende dat

  • Er een dienstplicht bestaat in Nederland
    De opkomstplicht sinds 1997 is opgeschort
    Er meer conflicten wereldwijd zijn

overwegende dat

  • Nederland momenteel een dienstplicht alleen voor mannen kent

spreekt uit dat

  • De Jonge Democraten pleiten voor een dienstplicht voor zowel mannen als vrouwen

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

Begin 2016 heeft Minister van Defensie aangekondigd om met voorstellen voor wijzigingen van de Kaderwet Dienstplicht en de Wet Gewetensbezwaren Militaire Dienst te komen. Met het einde van dit kabinet in zicht is het maar de vraag of die er überhaupt gaan komen.