Communiceren op B1 niveau

Communiceren op B1 niveau

(aangenomen: Zomercongres 2020)

constaterende dat:

 • de rijksoverheid als doel heeft om op B1 niveau te
  schrijven en spreken,
 • de rijksoverheid er niet in slaagt om standaard op B1 te
  schrijven en spreken over het Corona-virus.
 • 1 op de 6 Nederlanders ouder dan 16 jaar laaggeletterd is,

overwegende dat:

 • in crisistijd duidelijke voorlichting van extra groot belang is
  voor alle Nederlanders,
 • laaggeletterden regelmatig moeite hebben met het
  begrijpen van gezondheidsadviezen,

spreekt uit dat:

de rijksoverheid per direct het standaard B1 niveau moet
gebruiken voor alle voorlichtingsteksten en toespraken
over het Corona-virus.

Gerelateerde pagina's