CETA

CETA

De ALV van de JD, bijeen te Utrecht op 5 september 2020

constaterende dat

 • De ‘Comprehensive Economic and Trade Agreement’ (CETA) tussen de EU en Canada al in werking is getreden;
 • CETA is goedgekeurd door de Tweede Kamer afgelopen februari ;
 • CETA ter goedkeuring voorgelegd gaat worden aan de Eerste Kamer;

overwegende dat

 • De Eerste Kamer niet de democratische arena behoort te zijn of te worden waar handelsbeleid voor geheel de Europese Unie wordt beslecht;
 • Het huidige verdrag volgens weloverwogen en democratische weg is vormgegeven;
 • Nederland van oudsher al een handelsland is dat afhankelijk is van handel voor haar welvaart;
 • De Jonge Democraten voorstander zijn van internationale samenwerking;
 • Vrijhandel leidt tot hogere welvaart voor de betrokken partijen;
 • Er veel kansen voor Europese/Nederlandse bedrijven liggen in Canada, die bemoeilijkt zouden worden wanneer CETA niet geratificeerd zou worden;
 • De Jonge Democraten voorstander zijn van vrijhandel zolang de belangen van consumenten voldoende gewaarborgd zijn;
 • CETA met haar inclusievere arbitragecommissie een stap in de goede richting zet voor toekomstige vrijhandelsverdragen;
 • CETA garanties bevat om standaarden rond het milieu, arbeidsomstandigheden en de voedselveiligheid te garanderen;

spreekt uit dat

 • De Jonge Democraten zich uitspreken als voorstander van CETA

en gaat over tot de orde van de dag.

Gerelateerde pagina's