Budget ontwikkelingssamenwerking

Budget ontwikkelingssamenwerking

De ALV van de JD, bijeen te Alkmaar op 18 en 19 juni 2016

constaterende dat

 • Ontwikkelingshulp primair is bedoeld om duurzame ontwikkeling buiten
  de grenzen van Nederland te stimuleren, met prioriteit voor veiligheid
  en rechtsorde, water, voedselzekerheid en seksuele en reproductieve
  gezondheid en rechten;
 • Dankzij voorwaarden in de OESO-richtlijnen voor
  ontwikkelingssamenwerking, momenteel bijna 20 procent van het
  Nederlandse budget voor ontwikkelingshulp wordt besteed aan
  vluchtelingenopvang;
 • Conflicten en natuurrampen bijdragen aan de toename van
  vluchtelingen en migranten naar de EU en Nederland.

overwegende dat

 • Ontwikkelde landen volgens OESO-richtlijnen minimaal 0,7 procent van
  het BNP dienen te besteden aan ontwikkelingshulp. Dit is recentelijk in
  Nederland gedaald naar 0,52 procent;
 • De Sustainable Development Goals Nederland de verantwoordelijkheid
  geven om meer aandacht en middelen in duurzame ontwikkeling te
  investeren;
 • Een afname van ontwikkelingshulp, zoals noodhulp en
  stabilisatiefondsen, de ontwikkeling en stabiliteit van fragiele regio’s in
  gevaar brengt;
 • Vermindering van de in het buitenland bestede ontwikkelingshulp
  daarmee kan leiden tot een toename van de vluchtelingenstromen.

spreekt uit dat

 • Het gehele OS-budget, of minimaal 0,7 procent van het BNP, besteed
  dient te worden aan ontwikkeling buiten Nederland;
 • Nederland zich in dient te spannen om de OESO-richtlijnen voor
  besteding van het ontwikkelingssamenwerkingsbudget aan te passen
  zodat vluchtelingenopvang niet langer ten koste hoeft te gaan
  ontwikkelingssamenwerking.

en gaat over tot de orde van de dag.

Gerelateerde pagina's