Belastingstelsel

Belastingstelsel

ALV der Jonge Democraten, bijeen te Tilburg op 7 en 8 februari 2015

constaterende dat

 • Er in het huidige belastingstelsel veel geld wordt rondgepompt door toeslagen en aftrekposten;
 • De uitvoeringskosten per geïnde en uitgekeerde belastingeuro 5% is;
 • De totale hoeveelheid jaarlijks uitgekeerde toeslagen 10 miljard euro bedraagt en bijna 90% van alle huishoudens in Nederland één of meerdere toeslagen ontvangt;
 • Het totale belastingvoordeel wat door aftrekposten genoten wordt dit bedrag ruimschoots overstijgt;
 • In het huidige complexe systeem fraude lastig te bestrijden is;
 • De doelgerichtheid, gebruiksvriendelijkheid en transparantie van het huidige belastingsysteem niet optimaal is.

overwegende dat

 • De Jonge Democraten een transparant belastingstelsel nastreven;
 • Uitvoeringskosten bij een simpeler belastingsysteem verminderd zouden kunnen worden;
 • Fraude bij een simpeler belastingstelsel minder makkelijk en aantrekkelijk is;
 • Misstanden bij een simpeler belastingstelsel minder vaak voorkomen.

spreekt uit dat

 • De Jonge Democraten in een nieuw belastingstelsel een versimpeld, gebruiksvriendelijk en transparant systeem nastreven met een grote beperking van het aantal toeslagen en aftrekposten

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

Het belastingstelsel is een krachtig instrument om gedrag te beïnvloeden, bijvoorbeeld voor het kopen van een huis. De indieners vinden dat een nieuw stelsel uitermate voorzichtig met complexe belastingprikkels moet omgaan.

Gerelateerde pagina's