Aantal Europarlementariërs

Aantal Europarlementariërs

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Rotterdam op 17 en 18 juni 2017,

constaterende dat

  • Het Verenigd Koninkrijk de EU gaat verlaten;
  • Het Europees Parlement 751 zetels telt;
  • Het Verenigd Koninkrijk 73 zetels toegewezen heeft gekregen;

overwegende dat

  • Deze 73 zetels dus vacant komen;
  • Deze 73 zetels normaliter proportioneel herverdeeld worden over de overgebleven lidstaten;
  • Europarlementariërs nou niet bepaald de drukste baan ter wereld hebben;
  • Europarlementariërs duur zijn;

spreekt uit dat

  • De 73 Britse zetels na de Brexit niet herverdeeld worden;
  • Het Europees Parlement na de Brexit 678 zetels zal tellen;

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

De Brexit is een mooi moment om het EP te verkleinen en 73 salarissen te besparen