Aantal Europarlementariërs

Aantal Europarlementariërs

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Rotterdam op 17 en 18 juni 2017

Constaterende dat:

  • Het Verenigd Koninkrijk de EU gaat verlaten;
  • Het Europees Parlement 751 zetels telt;
  • Het Verenigd Koninkrijk 73 zetels toegewezen heeft gekregen;

Overwegende dat:

  • Deze 73 zetels dus vacant komen;
  • Deze 73 zetels normaliter proportioneel herverdeeld worden over de overgebleven lidstaten;
  • Europarlementariërs nou niet bepaald de drukste baan ter wereld hebben;
  • Europarlementariërs duur zijn;

Spreekt uit dat:

  • De 73 Britse zetels na de Brexit niet herverdeeld worden;
  • Het Europees Parlement na de Brexit 678 zetels zal tellen.