Meer Gratis OV in Nederland

Meer Gratis OV in Nederland

De ALV van de JD, bijeen online op 11-12 juni 2022

constaterende dat;

  • De JD is voor gratis OV voor kinderen onder de 18;
  • De JD is voor meer gebruik van het openbaar vervoer;
  • Het openbaar vervoer in Nederland duur is

overwegende dat;

  • Groepen die ook het OV moeten gebruiken, zoals mensen met een beperking of ouderen die zijn afgekeurd, wel de volledige kosten moeten betalen;
  • Het gelijk behandelen van deze groepen eerlijker is.

spreekt uit dat;

  • Het openbaar vervoer gratis moet worden voor alle mensen die geen alternatief kan betalen, zoals kinderen onder de 18, studenten, mensen met een beperking en afgekeurde ouderen onder de armoedegrens.

en gaat over tot de orde van de dag