#

Media

Media

De Jonge Democraten brengen geregeld hun mening naar buiten over actuele zaken in nationale en regionale kranten door middel van opinieartikelen. Voor meer informatie kun je terecht bij

onze persvoorlichter Lysanne van Schaik: tel. 0619853602, mail: pers@jongedemocraten.nl

onze Voorzitter Kevin Brongers: tel. 0653801271, mail: voorzitter@jongedemocraten.nl


Daarnaast zijn de Jonge Democraten actief op verschillende online netwerken en hebben we een verenigingsblad: DEMO. DEMO bevat interessante politieke beschouwingen, interviews en boekrecensies.