Lidmaatschap

Lidmaatschap

Op deze pagina vindt je informatie over het JD-lidmaatschap.

Contributie en Lidmaatschapsvormen

De JD heeft leden tussen de 12 en 30 jaar. De leeftijd wordt gemeten aan het begin van het verenigingsjaar. De vereniging kent drie lidmaatschappen:

  • Voor leden van 12 t/m 27 jaar bedraagt de contributie € 17,50 per jaar.
  • Voor leden van 12 t/m 27 jaar bestaat de mogelijkheid om lid te worden van tegelijkertijd D66 en de Jonge Democraten tegen een gereduceerd combinatietarief van € 25,00 per jaar.
  • Voor leden van 28 t/m 30 jaar bedraagt de contributie € 25,00 per jaar.

Betaling van contributie vindt in beginsel plaats via automatisch incasso. Een lid betaalt het huidige kwartaal en de nog komende kwartalen van het kalenderjaar waarin hij of zij lid is geworden. Voor ieder kwartaal is een kwart van de jaarcontributie (zoals hierboven vermeld) verschuldigd. Een brief met verzoek tot betaling wordt een lid telkens vóór het begin van het nieuwe kalenderjaar toegestuurd. Eenmaal betaalde contributie kan niet worden teruggevorderd.

Het rekeningnummer voor contributiebetalingen is NL73RABO0151354340 t.n.v. Jonge Democraten te Den Haag. Vermeldt altijd uw lidmaatschapsnummer (indien bekend), uw naam, adres en het jaartal waarover u contributie betaalt.

Vragen over de contributie, de incasso-procedure en automatische incasso's kunnen gesteld worden aan de Ledenadministratie via ledenadmin@jongedemocraten.nl

Lid worden, opzeggen lidmaatschap en adreswijzigingen

Alle wijzigingen voor de ledenadministratie kunnen via  ledenadmin@jongedemocraten.nl gewijzigd worden of via een schriftelijk verzoek, geadresseerd aan:

Ledenadministratie Jonge Democraten
Postbus 660
2501 CR Den Haag

Vermeld graag het lidmaatschapnummer, deze staat op de adreskaart bij de DEMO. Mocht je niet over je lidmaatschapnummer beschikken, vermeld dan je complete adresgegevens.

Indien het om een combilidmaatschap gaat, vermeld duidelijk of de opzegging zowel de JD als D66 omvat, of alleen een van de organisaties. Wijzigen van het type lidmaatschap kan ook via ledenadmin@jongedemocraten.nl.

Machtigingsformulier voor afschrijven lidmaatschapskosten

Schrijf jij nog steeds je lidmaatschapskosten over per acceptgiro? Vul dan het volgende formulier om je lidmaatschapskosten automatisch af te laten schrijven. Je kunt het ingevulde formulier invullen en sturen naar: 

Ledenadministratie Jonge Democraten
Postbus 660
2501 CR Den Haag

Ontvangen van (e-mail)-nieuwsbrieven

Standaard ontvangt een lid maandelijks een landelijke e-mailnieuwsbrief (de Digizine) en een aantal afdelingsnieuwsbrieven (met een frequentie van maximaal een per week). Uitschrijven voor deze nieuwsbrieven kan door in de nieuwsbrief zelf op ‘safe unsubscribe’ te klikken en de stappen te volgen. Inschrijven voor (afdelings)nieuwsbrieven (ook van 'andere' afdelingen) kan hier. Volg hiervoor de instructies in de nieuwsbrief panel rechts. Mocht u op technische problemen stuiten, neem dan contact op met  info@jongedemocraten.nl

Ontvangen DEMO

Het ledenblad DEMO wordt op twee manieren aangeboden: per post en digitaal. U kunt de gewenste ontvangstvorm aangeven of wijzigen via  digidemo@jongedemocraten.nl

 

JD Blog

Congresvoorzitters en Stem- en Notulencommissie bekend!

Het is inmiddels bekend welke helden ons congres in goede banen gaan leiden! Als Congresvoorzitters gaat het Landelijk Bestuur voordragen: Malu Pasman, Jasper van den Hof, Martin van Montfort en Mi...

Lees meer...

maandag 26 juni 19:00
In gesprek met Pia Dijkstra - Overijssel
maandag 26 juni 20:00
Verkiezings AAV - Utrecht
dinsdag 27 juni 19:30
The IFLRY game - politcs at an international level - Leiden-Haaglanden
woensdag 28 juni 18:00
LedenBBQ - Rotterdam
woensdag 28 juni 20:00
Zomerse teamavond! - Brabant
woensdag 28 juni 20:00
Interesse avond voor het bestuur - Friesland
zaterdag 01 juli 12:00
Model United Nations JD Utrecht - Utrecht
woensdag 05 juli 20:00
VerkiezingsAAV - Friesland

» Bekijk volledige kalender

Vul hieronder je emailadres in om een link te krijgen waarmee je je aan kunt melden voor de nieuwsbrieven van de Jonge Democraten en waarmee je je abonnementen kunt wijzigen.

» Bekijk eerdere nieuwsbrieven

Twitter

Jonge Democraten Online

FacebookLinkedInTwitterYouTube

© 2017 Jonge Democraten