JD in de Media

Politieke jongerenpartijen luiden noodklok over budget ontwikkelingssamenwerking

Girls Rights Watch van Plan Nederland biedt vandaag, samen met de Jonge Democraten, DWARS, Jonge Socialisten, Oppositie , PerspectieF en SGP-Jongeren, een manifest aan de Tweede Kamer waarin een oproep wordt gedaan om de wereld welvarender en duurzamer te maken door het budget voor ontwikkelingssamenwerking te vergroten naar 0,7% van het BNP.

Landelijk Voorzitters Wouter van Erkel (huidig) en Kevin Brongers (aankomend) met het manifest. Lees het manifest hieronder.

Reactie op kritiek De Brouwer op pensioenfilmpje

Verduidelijking 

Rob de Brouwer probeert ons pensioenfilmpje te ontleden en is daarbij zeer kritisch. In dit stuk zullen we punt voor punt op zijn kritiek in gaan. 

Het eerste punt van De Brouwer gaat over de hoogte van de premie. Volgens hem komt dat bij lange na niet in de buurt van de door ons geschetste 25%. Daarbij rekent hij het werkgeversdeel van de premie niet mee. Dat is niet terecht. Het werkgeversdeel van de premie is gewoon een onderdeel van de vergoeding die een werknemer ontvangt voor zijn inspanningen. 

Waar De Brouwer een punt heeft, is als het gaat om de franchise. De franchise wordt eerst afgetrokken van het salaris, voordat de pensioenpremie berekend wordt. Dat hadden we kunnen vermelden, maar daar was het filmpje wel een stuk gecompliceerder van geworden. Net als de site loonvoorlater.nl vaak doet, hebben we de materie iets versimpeld. Tegenover die franchise staat natuurlijk wel dat jongeren ook verplicht AOW-premie afdragen. Dat doen we overigens met plezier: het is solidair om deze premie af te staan voor onze ouderen, en de AOW is een prachtige (welvaartsvaste!) basisvoorziening die er voor zorgt dat de armoede onder ouderen in Nederland de laagste is van de gehele wereld. 

Ook over de hoogte van de 25% is De Brouwer het met ons oneens. Hij beweert dat de hoogte van de premie eerder rond de 20% is. Het hangt natuurlijk van het pensioenfonds af, maar we zien een tendens dat de premies steeds hoger worden.  Dat is een gevolg van de lage rente. Als we het ABP als voorbeeld nemen zien we dat de premie nu 21% is. Daar komt de VPL-premie echter nog bovenop. Dat is een premie die werkenden van nu betalen voor het vervroegde pensioen van ouderen. 

De Brouwer gaat zelf de fout in als hij zegt dat politieke partijen het geld niet kunnen afpakken. Ze kunnen het niet  in directe zin afpakken, maar natuurlijk wel in indirecte zin. Door de regels (die De Brouwer beschrijft) aan te passen, bijvoorbeeld door de rekenrente te verhogen, kan er geld geschoven worden van de ene naar de andere generatie. Frank Elderson, een directielid van de toezichthouder (DNB), die ook door De Brouwer zelf wordt aangehaald en waarin hij veel vertrouwen lijkt te hebben, vergelijkt dat zelfs diefstal (link).

Waar De Brouwer nogmaals de fout in gaat is als hij begint met suggereren dat jongeren geen recht van spreken hebben omdat ze nog maar weinig premie hebben afgedragen. Waar hij aan voorbij gaat is dat het aanpassen van de rekenregels niet alleen nadelig uitpakt voor de allerjongsten (de 'peuters' zoals De Brouwer zegt), maar ook voor iedereen die jonger is dan 55. De berekeningen van het CPB laten dat zien. Dit onderscheidt ons juist van clubs als 50-plus. Wij komen niet alleen op voor ons smalle eigen belang, maar ook voor andere (leeftijds)groepen.

Dan rest ons nog een laatste noot. Wij vinden het kwalijk dat De Brouwer ons wegzet op basis van onze leeftijd. De Brouwer neemt het debat niet serieus door teksten als "nog niet droog achter de oren." Onnodig creëert de heer De Brouwer hiermee een generatie-conflict. Wij willen zo'n conflict juist voorkomen en waarschuwen daar al jaren voor. Het generatieconflict zit echter ingebakken in het huidige pensioensysteem. Wij hebben juist constructieve voorstellen gedaan om het pensioenstelsel voor jong en oud beter te maken. Door het pensioenvermogen van jong en oud apart te beleggen kunnen we ouderen meer zekerheid bieden,  terwijl jongeren desgewenst juist wat meer risico kunnen nemen om op lange termijn een beter rendement te maken. Bovendien maken we daarmee een eind aan het eindeloze conflict over de verdeling van de collectieve pot. 

Helaas zijn er nu juist partijen die gebruik maken van het generatie-conflict dat nu in het systeem zit ingebakken om ouderen op te hitsen tegen jongeren. Bewust reageren wij daarop door niet de ouderen in zijn algemeenheid aan te vallen wij, maar die partijen die zich hier schuldig aan maken. Wij nemen het ouderen niet kwalijk dat zij boos zijn dat hen decennia lang beloftes zijn gedaan die nu niet kunnen worden nagekomen. Het is echter verkeerd dat sommige partijen dit probleem nu willen oplossen door jongeren dan maar op te laten draaien voor deze misleidende beloftes uit het verleden. Jongeren hebben part nog deel gehad aan die misleiding en hebben door de lage rente al genoeg problemen om voor zichzelf een fatsoenlijk pensioen op te bouwen.

Jonge Democraten organiseren Nationale Coffeeshoptest

Verspreid over meerdere afdelingen gaan de Jonge Democraten de komende tijd coffeeshops testen. Het doel van de actie is om aandacht te creëren voor het initiatiefwetsvoorstel van Kamerlid Vera Bergkamp om de teelt van softdrugs te legaliseren en reguleren. 

Coffeeshops worden getest op verschillende criteria, zoals vriendelijkheid en kennis en kunde van het personeel, de locatie en de sfeer in de coffeeshop. Afdelingen zijn zelf vrij om te bepalen of ze zelf ook producten van de coffeeshops testen. Alle deelnemende afdelingen roepen na afloop een winnaar uit.

Er is helaas weinig zicht op hoe producten zijn geteeld. Daarom vinden de Jonge Democraten dat er snel over moet worden gegaan op regulering. Zo weet je wat er in je product zit. Ook zou legalisering voor meer veiligheid zorgen omdat een groot deel van de woningbranden in Nederland wordt veroorzaakt door slecht opgezette kwekerijen. Het is tijd voor een realistisch softdrugsbeleid dat de volksgezondheid voorop stelt!

Ook meedoen met de Nationale Coffeeshoptest? Neem contact op met je afdeling!

Reactie Jonge Democraten op vertrek Henk Krol

De Jonge Democraten zijn verrast door het aftreden van Henk Krol, in de afgelopen weken een van de meest prominente critici van onze pensioenplannen. Samen met de Jonge Socialisten en de JOVD hebben de Jonge Democraten de pensioendiscussie aangewakkerd, met een gedegen pensioenplan voor de lange termijn. Door Henk Krol zijn deze plannen vaak weggezet als egoïstisch. Daarmee hebben hij en zijn partij 50-plus de discussie met een flinke dosis populisme op het spits gedreven.

De Jonge Democraten zijn verrast door het aftreden van Henk Krol, in de afgelopen weken een van de meest prominente critici van onze pensioenplannen. Samen met de Jonge Socialisten en de JOVD hebben de Jonge Democraten de pensioendiscussie aangewakkerd, met een gedegen pensioenplan voor de lange termijn. Door Henk Krol zijn deze plannen vaak weggezet als egoïstisch. Daarmee hebben hij en zijn partij 50-plus de discussie met een flinke dosis populisme op het spits gedreven.

Het cynisme, dat wij als jongeren hebben geproefd was moeilijk te verkroppen, maar we zien in dat dit onvermijdelijk is bij een eendimensionale lobbypartij als 50-plus. Teken aan de wand was de innige relatie tussen 50-plus en het ABP. Een belangrijk deel van de pensioenproblematiek komt voort uit slecht management, bijvoorbeeld door het ABP-bestuur. Juist 50-plus had hier tegen moeten ageren, maar de angst voor geplunderde pensioenpotten maakte blind.

Hoe meer dhr Krol echter verwikkeld raakte in de discussie, hoe meer hij ook de tegenstand op zijn eigen standpunten leek te begrijpen. Helaas verviel hij regelmatig in zijn oude patroon; door leden van de Jonge Democraten als marionetspelers af te schilderen en openlijk aan onze onafhankelijkheid te twijfelen. Hoewel wij in onze naam de titel ‘jong’ dragen, hebben wij herhaaldelijk aangetoond over onze schaduw te kunnen springen en dat geldt ook in deze pensioendiscussie. Het is wrang dat juist pensioengerelateerde problematiek de geloofwaardigheid van Henk Krol heeft aangetast.

Toch willen we vooral vooruit kijken en samen met de opvolger van dhr Krol en andere belanghebbenden werken aan een duurzamer, transparanter en eerlijker pensioenstelsel. Onze inzet daarbij is te vinden op nieuwpensioenstelsel.nl

JOVD, Jonge Socialisten en Jonge Democraten gezamenlijk voor nieuw pensioenstelsel

De JOVD, Jonge Socialisten en Jonge Democraten hebben vandaag in het TV programma Buitenhof een plan gepresenteerd voor een nieuw pensioenstelsel. Het wordt steeds duidelijker dat het pensioenstelsel kampt met een aantal fundamentele problemen,, maar een definitieve oplossing hiervoor blijft echter uit. Grondige vernieuwing, richting meer zeggenschap voor de deelnemer en meer transparantie, is geboden stellen de jongeren.

De jongerenorganisaties van VVD, PvdA en D66 willen dat mensen meer zeggenschap over hun pensioen krijgen. Pensioendeelnemers moeten de mogelijkheid krijgen zelf een pensioenuitvoerder te kiezen.  De verplichting om te sparen voor het pensioen blijft, maar de pensioenpremie wordt voortaan gestort op een persoonlijke pensioenrekening. Pensioenuitvoerders zorgen vervolgens dat het geld op deze rekeningen op collectieve wijze wordt belegd.

De politieke jongerenorganisaties willen op deze manier een einde maken aan de generatiestrijd binnen het huidige stelsel. Tegelijkertijd  biedt het plan een oplossing voor de grote onzekerheid die op dit moment onder gepensioneerden heerst. Door invoering van persoonlijke rekeningen kan het geld van ouderen en jongeren apart worden belegd. Voor ouderen kan het risico geminimaliseerd worden, terwijl het geld voor jongeren, met  het oog op een hogere rendement op de lange termijn, risicovoller belegd kan blijven worden.

De jongerenorganisaties willen verder de verplichtstelling omzetten in een algemene spaarplicht. Iedereen  die in Nederland zijn inkomen verdient, inclusief zzp’ers, moet een deel van zijn inkomen sparen op zijn persoonlijke pensioenrekening. Zo wordt een oplossing geboden voor het probleem dat een steeds groter wordende groep mensen geen aanvullend pensioen opbouwt. Zelfstandigen kunnen zo meedelen in de schaalvoordelen van het tweede pijler pensioen.

Het voorstel van de politieke jongerenorganisaties is in zijn geheel terug te lezen op www.nieuwpensioenstelsel.nl.

JD Blog

[Vlog] Op het Lymec Congres in Sofia

De Jonge Democraten zijn op het congres van LYMEC (de koepelorganisatie van Europese, liberale politieke jongerenorganisaties) geweest. In deze vlog kun je zien wat ze daar zoal voor elkaar hebben ...

Lees meer...

maandag 23 oktober 19:45
In discussie over het onderwijscurriculum met de werkgroep onderwijs - Arnhem-Nijmegen
maandag 23 oktober 20:00
Palmolie: vet slim of oliedom - Utrecht
dinsdag 24 oktober 19:30
Meer over AntiFa - Leiden-Haaglanden
dinsdag 24 oktober 20:00
Nederland in de VN Veiligheidsraad - Amsterdam
dinsdag 24 oktober 20:00
Politieke Wereldkeuken: Colombia - Groningen
woensdag 25 oktober 20:00
D66 & JD: Kandidatendebat - Rotterdam
woensdag 25 oktober 20:00
Verenigingsavond: Lasergamen - Brabant
donderdag 26 oktober 22:00
Debattraining D-loquentia Groningen - Groningen

» Bekijk volledige kalender

Vul hieronder je emailadres in om een link te krijgen waarmee je je aan kunt melden voor de nieuwsbrieven van de Jonge Democraten en waarmee je je abonnementen kunt wijzigen.

» Bekijk eerdere nieuwsbrieven

Twitter

Jonge Democraten Online

FacebookLinkedInTwitterYouTube

© 2017 Jonge Democraten