Vacature werkgroeplid  Wonen

Waarom zijn de huizenprijzen in Nederland zo hoog, en nog steeds aan het stijgen? Hoe kunnen we starters een eerlijke kans op de woningmarkt geven? Is het kwalijk dat huizen een gewild beleggingsobject zijn? En hoe zullen we in de toekomst wonen? Wil jij over deze, en andere vraagstukken meedenken op het gebied van de woningmarkt? Sluit je dan aan bij de nieuw opgerichte werkgroep Wonen! Heb je interesse? Stuur dan uiterlijk voor 17 augustus een mail naar internezaken@jongedemocraten.nl.

Vacature werkgroeplid Migratie en Samenleving

Hoe zorgen we voor een eerlijk en humaan asielbeleid in Nederland? Hoe kunnen we asielzoekers en statushouders plek geven in de Nederlandse samenleving? Wat is onze mening over de Nieuwe Wet Inburgering? En wat houdt succesvolle integratie van nieuwkomers in de samenleving nu eigenlijk in? Wil jij over deze, en andere vraagstukken meedenken op het gebied van migratie en integratie? Sluit je dan aan bij de nieuw opgerichte werkgroep Migratie en Samenleving! Heb je interesse? Stuur dan uiterlijk voor 17 augustus een mail naar internezaken@jongedemocraten.nl.