Op het komende zomercongres van 11 t/m 13 juni  in Maastricht wordt een nieuw Landelijk Bestuur van de Jonge Democraten verkozen. Wil jij je volgend jaar inzetten voor de vereniging en lijkt zo’n politiek inhoudelijk bestuursjaar je wel wat? Ook dit jaar hebben we de huidige functies kritisch bekeken en onder de loep genomen en presenteren wij jullie het voorstel voor het bestuur van 2021-2022. Uiteraard heeft het nieuwe Landelijk Bestuur alle ruimte om te schuiven met taken om in te spelen op individuele talenten en interesses van bestuursleden.

Geïnteresseerd in een LB-jaar? Aanstaande vrijdagavond 19 maart vindt het eerste bestuursinteressemoment plaats via Zoom. Hier krijg je de kans al je vragen te stellen aan de Oriëntatiecommissie en het huidige Landelijk Bestuur. Vergeet je niet aan te melden als je wil komen. 

Voorzitter:

De voorzitter geeft leiding aan het Landelijk Bestuur en vertegenwoordigt daarnaast de Jonge Democraten intern en extern. De voorzitter onderhoudt het contact met de D66 fractie omtrent persuitingen, met de afdelingen en met maatschappelijke organisaties en andere PJO’s.

Concreet:

 • Geeft leiding aan het Landelijk Bestuur
 • Bewaakt cohesie binnen het Landelijk Bestuur en de vereniging
 • Is de woordvoerder namens de JD, zowel intern als extern
 • Onderhoud het contact met PJO’s, andere maatschappelijke (jongeren)organisaties en de fractie van D66

Secretaris:

Als Secretaris ben je verantwoordelijk voor de interne communicatie van de vereniging door middel van de nieuwsbrief en website. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de Algemene Ledenvergaderingen, de ledenadministratie en de ICT-infrastructuur, waaronder de website. Verder ben jij als office manager verantwoordelijk voor het contact met het landelijk bureau D66 en de inkomende post.

Concreet:

 • Office manager
 • D66 facilitair en communicatie Landelijk Bureau D66
 • Eindverantwoordelijk voor website, nieuwsbrieven en G Suite
 • Eerste aanspreekpunt voor mensen met vragen over de JD
 • Organiseert Algemene Ledenvergaderingen
 • Verantwoordelijk voor ICT-infrastructuur en bijbehorende team
 • Beheert ledenadministratie en het servicecontract, in samenwerking met D66
 • Verantwoordelijk voor planning, agenda en notulen van Landelijke Bestuursvergaderingen
 • Verantwoordelijk voor de Statuten en het Huishoudelijk Reglement
 • Verantwoordelijk voor inkomende post
 • Beheert het pand van de JD
 • Beheert het verenigingsarchief

Penningmeester:

De penningmeester is verantwoordelijk voor het algemene financiële beleid van de vereniging. Van het opstellen van de jaarrekening en de begroting aan het begin van het jaar tot het bewaken van de financiële uitgaven voor landelijke evenementen en van de afdelingen. Als penningmeester werk je vrij solistisch, bij veel van de zaken waar je mee bezig bent, is er niet iemand in het bestuur die je er makkelijk mee kan helpen. Dit vergt dan ook een hoge mate van zelfstandigheid.

Concreet:

 • Waakt over de landelijke en afdelingsbegrotingen en de realisatie daarvan
 • Verwerkt facturen en declaraties
 • Ondersteunt bij het bestellen van promotiemateriaal
 • Beheert de kas, bankpassen, JD-muntjes en de betaalautomaat
 • Onderhoud contact met de KasCo, ENS, financiële afdeling D66
 • Maakt financiële rapportages voor het Landelijk Bestuur, de Kascommissie, de Algemene Ledenvergadering, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de accountant

Politiek:

Jij bent als bestuurslid Politiek verantwoordelijk voor de politieke output van de vereniging en de politieke lijn van de Jonge Democraten. Verder valt het PKO, de politieke inhoud bij onder andere congressen, het externe contact met koepelorganisaties en PJO’s en andere politieke partijen binnen jouw portefeuille.

 • Contact met externe koepelorganisaties en pjo overleggen andere politieke partijen
 • Politieke ondersteuning bij afdelingen
 • Verantwoordelijk voor het Politiek Inhoudelijk Kernoverleg (PKO)
 • Politiek rondom congressen
 • Verantwoordelijk voor de lobby van de JD en het contact met D66 hierover.
 • Bewaakt de politieke lijn van de vereniging

Profilering:

Als bestuurslid ben je verantwoordelijk voor de zaken omtrent de profilering van de politieke en algemene output van de vereniging. Hierbij hoort onder andere de politieke communicatie richting de leden en geïnteresseerden op sociale media, D66 en de pers. Het bestuurslid Profilering houdt zich bezig met het op touw zetten van ludieke acties en campagnes. Ook is het bestuurslid verantwoordelijk voor het promotiemateriaal en de webshop van de JD.

Concreet:

 • Alle (algemene en politiek inhoudelijke) output op sociale media
 • Verantwoordelijk voor (ludieke) acties
 • Verantwoordelijk voor de campagne
 • Ledenwerving
 • Promotiemateriaal en webshop

Extern:

Als bestuurslid Extern ben je verantwoordelijk voor contact met de pers. Hierbij hoort onder andere de politieke communicatie op Twitter. Ook bied je als bestuurslid extern ondersteuning aan de afdelingen omtrent pers en schrijf je pers- en opiniestukken. Tot slot onderhoud je contact met de International Officer, IFLRY, Lymec en alle internationale teams.

Concreet:

 • Persvoorlichting
 • Pers gerichte ondersteuning afdelingen
 • Persstukken schrijven
 • Politieke output Twitter
 • Contact met International Officer
 • Internationaal contact IFLRY, Lymec en internationale teams

Organisatie:

Als bestuurslid Organisatie ben je samen met het Bestuurslid Intern verantwoordelijk voor het interne aanbod van activiteiten en evenementen. Hierbij richt jij je hoofdzakelijk op het regelen van ‘bed, bad & brood’ rondom activiteiten. Aan het begin van het jaar zorgt het bestuurslid voor de jaarplanning en stuurt door het jaar verschillende organisatorische teams aan. Ook na afloop van activiteiten ben je verantwoordelijk voor het evalueren van deze activiteiten.

Concreet:

 • Organiseert landelijke evenementen, zoals de Brusselreis, Congressen, PJO-parlement.
 • Verantwoordelijk voor de organisatorische teams
 • Afdelingen ondersteunen bij organisatie activiteiten
 • Evaluatie landelijke evenementen

Interne zaken:

Als bestuurslid ben je samen met het Bestuurslid Organisatie verantwoordelijk voor het interne aanbod van activiteiten en evenementen. Hierbij richt jij je op de algemene communicatie binnen de vereniging en de instroom en doorstroom van JD-ers. Jij onderhoudt het contact met trainers en bent verantwoordelijk voor het ontwikkelen van lesmateriaal.

Concreet:

 • Contact vertrouwenspersonen en OrCo
 • Houdt contact met trainers en update het trainers- en coachesbestand
 • Scholing en vorming voor leden
 • Ondersteunt Afdelingen, Werkgroepen, Netwerken en Teams bij het organiseren van trainingen
 • Is verantwoordelijk voor scholingsinitiatieven met andere organisaties
 • Is verantwoordelijk voor de inhoud van de kaderweekenden
 • Contact met nieuwe leden
 • Coördineert verenigingszaken en de ondersteuning van afdelingen