Ook dit jaar hebben we de huidige functies kritisch bekeken en onder de loep genomen. Aan de hand daarvan is de tweede opzet geschreven voor het bestuur 2020/2021. Uiteraard heeft het nieuwe Landelijk Bestuur de ruimte om te schuiven met taken om in te spelen op individuele talenten en interesses van bestuursleden.

 

Voorzitter 

De voorzitter geeft leiding aan het Landelijk Bestuur en vertegenwoordigt daarnaast de Jonge Democraten intern en extern. De voorzitter onderhoudt het contact met de D66 fractie omtrent persuitingen, met de afdelingen en met maatschappelijke organisaties en andere PJO’s.

Kortom, de voorzitter;

 • Geeft leiding aan het Landelijk Bestuur
 • Bewaakt de cohesie binnen het Landelijk Bestuur en de vereniging
 • Coördineert verenigingszaken en de ondersteuning van afdelingen
 • Bewaakt de politieke en organisatorische strategie
 • Is woordvoerder namens de JD, intern en extern
 • Onderhoudt contact met andere maatschappelijke (jongeren)organisaties en de fractie van D66
 • Geeft waar nodig ondersteuning aan bestuursleden

 

Penningmeester 

De penningmeester is verantwoordelijk voor het algemene financiële beleid van de vereniging. Van het opstellen van de jaarrekening en de begroting aan het begin van het jaar tot het bewaken van de financiële uitgaven voor landelijke evenementen en van de afdelingen. Ook is de penningmeester verantwoordelijk voor de webshop en merchandise.

Kortom, de penningmeester;

 • Waakt over de landelijke en afdelingsbegrotingen en de realisatie daarvan
 • Verwerkt facturen en declaraties
 • Ondersteunt bij het bestellen van promotiemateriaal
 • Beheert de kas, bankpassen, JD-muntjes en de betaalautomaat
 • Maakt financiële rapportages voor het Landelijk Bestuur, de Kascommissie, de Algemene Ledenvergadering, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de accountant
 • Beheert de webshop en ontwikkelt merchandise

 

Secretaris 

Als Secretaris ben je verantwoordelijk voor de interne communicatie van de vereniging door middel van de nieuwsbrief en website. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de Algemene Ledenvergaderingen, de ledenadministratie en de ICT-infrastructuur, waaronder de website. Verder ben jij als office manager verantwoordelijk voor het contact met het landelijk bureau D66 en de inkomende post.

Kortom, de secretaris;

 • Is eindverantwoordelijk voor de website en nieuwsbrieven
 • Is verantwoordelijk voor de planning, agenda en notulen van Landelijke Bestuursvergaderingen
 • Is een eerste aanspreekpunt voor mensen met vragen over de JD
 • Is verantwoordelijk voor de inkomende post
 • Organiseert mede de Algemene Ledenvergaderingen
 • Is verantwoordelijk voor ICT-infrastructuur en bijbehorend team
 • Beheert de ledenadministratie en het servicecontract, in samenwerking met D66
 • Communiceert met het Landelijk Bureau van D66
 • Beheert het pand van de JD
 • Beheert het verenigingsarchief
 • Is verantwoordelijk voor de Statuten en het Huishoudelijk Reglement
 • Is verantwoordelijk voor het privacybeleid en contact met de Functionaris Gegevensbescherming.
 • Contact met vertrouwenspersoon en OrCo

 

Bestuurslid Pers & Profilering

Als bestuurslid ben je verantwoordelijk voor de zaken omtrent pers en de profilering van de politieke output van de vereniging. Hierbij hoort onder andere de politieke communicatie richting de leden en geïnteresseerden op sociale media, D66 en de pers. Het bestuurslid Pers & Profilering houdt zich bezig met het schrijven van persstukken en het op touw zetten van ludieke acties en campagnes. Ook biedt het bestuurslid ondersteuning aan de afdelingen omtrent pers.

Kortom, het bestuurslid Pers & profilering;

 • Ondersteunt de (vice)-voorzitter bij mediaoptredens en debatten
 • Is verantwoordelijk voor het persbeleid en persuitingen van de JD
 • Ondersteunt afdelingen bij het maken van persuitingen
 • Is verantwoordelijk voor (verkiezings)campagnes en acties
 • Is verantwoordelijk voor politieke output op sociale media van de JD
 • Is medeverantwoordelijk voor de huisstijl van de JD
 • Is verantwoordelijk voor het campagneteam
 • Organiseert en coördineert het Zomeroffensief

 

Bestuurslid Politiek

Jij bent als bestuurslid Politiek verantwoordelijk voor de politieke output van de vereniging en de politieke lijn van de Jonge Democraten. Verder valt het PKO, de politieke inhoud bij onder andere congressen, het externe contact met koepelorganisaties en PJO’s en andere politieke partijen binnen jouw portefeuille.

Kortom, het bestuurslid Politiek;

 • Bewaakt en ontwikkelt de politieke lijn van de JD in Nederland en het buitenland
 • Is verantwoordelijk voor het stimuleren van interne discussie
 • Is verantwoordelijk voor de politieke werkgroepen en het Politiek Kernoverleg (PKO)
 • Is medeverantwoordelijk voor contact met externe koepelorganisaties, PJO’s en andere politieke partijen
 • Is verantwoordelijk voor de politieke taken rondom congressen
 • Houdt contact met International Officer (eindverantwoordelijk internationale teams en internationale koepelorganisaties).
 • Bouwt aan coalities, verzamelt steun voor manifesten en initiatieven en probeert de politiek te beïnvloeden, in Den Haag en daarbuiten

 

Bestuurslid Interne zaken

Als bestuurslid ben je samen met het Bestuurslid Organisatie verantwoordelijk voor het interne aanbod van activiteiten en evenementen. Hierbij richt jij je op de algemene communicatie binnen de vereniging en de instroom en doorstroom van JD-ers. Jij zorgt ervoor dat evenementen en activiteiten via sociale media als Facebook, Instagram en Whatsapp etc. verspreid worden, onderhoudt het contact met trainers en bent verantwoordelijk voor het ontwikkelen van lesmateriaal.

Kortom, het bestuurslid Interne zaken;

 • Is verantwoordelijk voor introductiemomenten voor nieuwe leden.
 • Is verantwoordelijk voor organisatorisch communicatie op sociale media van de JD, zoals het maken en aankondigen van activiteiten
 • Is medeverantwoordelijk voor de huisstijl van de JD
 • Houdt contact met trainers en update het trainers- en coachesbestand
 • Stimuleert het ontwikkelen en overdragen van de kennis en vaardigheden van de leden van de Jonge Democraten
 • Ondersteunt Afdelingen en Teams bij het organiseren van trainingen
 • Is verantwoordelijk voor scholingsinitiatieven met andere organisaties
 • Is medeverantwoordelijk voor de inhoud van de kaderweekenden
 • Is het eerste aanspreekpunt voor kader en afdelingen

 

Bestuurslid Organisatie 

Het bestuurslid Organisatie is samen met het Bestuurslid Intern verantwoordelijk voor het interne aanbod van activiteiten en evenementen. Hierbij richt jij je hoofdzakelijk op het regelen van ‘bed, bad & brood’ rondom activiteiten. Aan het begin van het jaar zorgt het bestuurslid voor de jaarplanning en stuurt door het jaar verschillende organisatorische teams aan. Ook na afloop van activiteiten is het bestuurslid verantwoordelijk voor het evalueren van deze activiteiten.

Kortom, het bestuurslid Organisatie;

 • Is verantwoordelijk voor de organisatie, coördinatie en planning van landelijke evenementen als congressen, kaderweekenden, introductiedag(en), Summer School etc.
 • Is verantwoordelijk voor het aansturen van organisatorische teams
 • Ondersteunt afdelingen, teams en werkgroepen bij het organiseren van evenementen
 • Is verantwoordelijk voor de evaluatie van landelijke evenementen

 

Heb je vragen of suggesties mail dan naar: info@jongedemocraten.nl