#

Vluchtelingen in Europa: crisis of kans? -

Datum: 24 november 2015 | Tijd: 19:30 - 23:59 | Locatie: Humanity House

De recente vluchtelingenstroom naar Europa is een uitdaging voor de Europese Unie, maar kan ook kansen bieden. Zo brengt de stroom een groot aantal hoogopgeleide vluchtelingen naar Europa en komen bepaalde krimpgebieden weer tot leven. De reuring in deze gebieden heeft echter negatieve gevolgen voor de bredere samenleving, waardoor de vluchtelingenstroom door sommigen als een crisis ervaren wordt.

Wat is nu echt de impact van de vluchtelingenstroom? Wie zijn deze nieuwe migranten, wat kunnen ze voor ons betekenen en wat kunnen wij hen betekenen? Kom naar de activiteit van de Jonge Democraten op 23 november voor antwoord op deze vragen. We verwachten een inspirerend en eye-opening debat met zowel vluchtelingen als vertegenwoordigers van vluchtelingenorganisaties. Mis deze kans om het verhaal van vluchtelingen uit de eerste hand te hebben niet!


« terug naar de agenda