#

Visie op de zorg! -

Datum: 11 april 2016 | Tijd: 20:00 - 22:00 | Locatie: Concordia (naast SamSam), 3e verdieping, Oude markt 15, Enschede

Een goede gezondheid is voor iedereen van groot belang. De Nederlandse gezondheidszorg staat echter onder toenemende druk. Er wordt steeds meer naar medische oplossingen gezocht voor maatschappelijke problemen, de bevolking vergrijst en het aantal langdurig zieken neemt toe. Hierdoor neemt de vraag naar gezondheidszorg toe, lopen de kosten van gezondheidszorg snel op en dreigen er grote tekorten aan medisch personeel. Daarnaast stellen technologische ontwikkelingen de Nederlandse samenleving voor nieuwe ethische dilemma’s, naast de al bestaande morele vraagstukken rondom bijvoorbeeld abortus en orgaandonatie.

Afgelopen jaar is de landelijke werkgroep zorg druk bezig geweest met het schrijven van een resolutie. Het huidige stuk is verouderd en aan vernieuwing toe. Eindelijk is het zo ver, de eerste opzet van de resolutie is klaar. Komend congres in juni zal de resolutie behandeld worden. De werkgroep is echter erg benieuwd naar de mening van de vereniging en wil graag jullie ideeën, tips en feedback meenemen voordat we de resolutie indienen.

Vandaag zal de activiteit dus in het teken staan van de resolutie volksgezondheid. Aan de hand van discussies, dilemma's en problemen die in de resolutie behandeld worden, willen we met jullie in gesprek gaan en kijken wat jullie mening is. Ben je geïnteresseerd in zorg, heb jij tips om de resolutie nog beter te maken, of verschilt jouw mening toch wel heel drastisch van die van de werkgroep? Kom vooral langs voor een laagdrempelige discussie! Ook voor nieuwe leden is dit een geschikte activiteit om langs te komen en de JD te leren kennen.


« terug naar de agenda