#

VerkiezingsAAV -

Datum: 23 juni 2020 | Tijd: 20:00 - 22:00 | Locatie: Online (ZOOM)

Dinsdagavond 23 juni is de VerkiezingsAAV! Deze Algemene AfdelingsVergadering begint om 20.00 uur, op ZOOM. Tijdens deze AAV zal het bestuur verantwoording afleggen voor de afgelopen bestuursperiode en zal er een nieuw bestuur gekozen worden.

Deze VerkiezingsAAV zal een bijzondere AAV (Algemene AfdelingsVergadering) worden. Het is namelijk onze eerste digitale/online AAV ooit (de AAV vindt dus online plaats, niet fysiek in de oude vertrouwde Wolthoorn! Het tijdstip is 20.00 uur; de online plek is ZOOM; jullie zullen gebruikersnaam en ID van tevoren ontvangen, alsmede de link naar de ZOOM-sessie). Zo kunnen we alsnog de noodzakelijke zaken bespreken en doorvoeren, zoals de verkiezing van het volgende bestuur. Deze AAV zal vanzelfsprekend anders verlopen dan jullie gewend zijn:
  • Het stemmen zal gebeuren via anonieme polls op ZOOM (zie ook de laatste bulletpoint in de alinea hieronder).
  • Wil je een vraag indienen bij een van de AAV-agendapunten? Deze kunnen tot 20 juni 20:00 uur schriftelijk ingediend worden. Er is ook de mogelijkheid tot het stellen van vragen tijdens de AAV.
Aangaande deze VerkiezingsAAV geldt ook dat iedereen amendementen op het Afdelingsreglement (bijgevoegd), amendementen op het Regionaal Politiek Programma (bijgevoegd) en organisatorische moties kan indienen. Doe dat, vooral nu het verkiezingsjaar eraan komt!
We hopen jullie allemaal dinsdag 23 juni om 20.00 uur op ZOOM te zien! En vergeet je niet te kandideren voor het bestuur van de Jonge Democraten Groningen!


« terug naar de agenda