#

Verkiezings-AAV JD Limburg -

Datum: 24 juni 2015 | Tijd: 19:00 - 23:59 | Locatie: Café de Joie, Achter het Vleeshuis 17, Maastricht

Update: AAV boekje is te vinden op website!

Woensdag 24 juni zal onze halfjaarlijkse Algemene Afdelingsvergadering weer plaatsvinden. Tijdens deze AAV staan er meerdere punten op het programma, zoals de bestuursverantwoording, bespreken van ingediende moties, AR-wijzigingen et cetera en de verkiezingen van een nieuw bestuur en KasCo.

Voor het indienen van (actuele) politieke moties, resoluties/amendementen voor ons RPP, AR-wijzigingen en dergelijke zullen we dit keer weer werken met het congresvoorstelsysteem waar je in kan loggen met je lidmaatschapsnummer. In dit congresvoorstelsysteem kun je ook de verschillende deadlines vinden. Belangrijke noot: er staan deadlines in het voorstelsysteem, je mag echter voorstellen indienen tot aanvang van de AAV, maar dan moet je zelf zorgen voor verspreiding van deze voorstellen. Dien je ze voor de deadline in dan zorgt het bestuur hier voor.

Ten slotte zullen er zoals vermeld bestuurs- en KasCo verkiezingen plaatsvinden.
Bestuursverkiezingen: Ieder lid van de JD Limburg kan zich kandideren voor de functie(s) die hij/zij graag zou bekleden. Je kunt je kandideren voor alle functies: voorzitter, algemeen secretaris, penningmeester en de commissariaten internationaal, organisatie, politiek en pers & promotie. In het bestuur van een politieke jongerenorganisatie leer je in een hecht samenwerkingsverband de afdeling in goede banen leiden en heb je bovendien een fantastische tijd.

Wil jij je graag kandideren voor één of meerdere bestuur posities, dan kan dat tot het moment dat het agendapunt op de AAV wordt behandeld. We verzoeken je je interesse met motivatie voor 22 juni bij het afdelingsbestuur kenbaar te maken. Dat kan via limburg@jongedemocraten.nl

Voor algemene of specifieke vragen omtrent een bestuursfunctie, kun je altijd een bestuurslid op een activiteit aanspreken of een mailtje sturen.

KasCo verkiezingen: De JD Limburg is - naast gemotiveerde bestuursleden - ook op zoek naar leden die de functie van kascontrolecommissielid uit willen oefenen! Als KasCo houd je toezicht op de werkzaamheden van de penningmeester en kun je hem van gevraagd en ongevraagd financieel advies voorzien. Wil je je kandideren? Het zou fijn zijn als je dit voor 22 juni via limburg@jongedemocraten.nl laat weten.

Uiterlijk dinsdag 23 juni zullen de ingediende voorstellen ter publicatie op Facebook en de website komen in de vorm van een klein congresboek. De notulen van de vorige AAV zullen dan ook gepubliceerd worden.

De AAV vindt plaats in café de Joie (Achter het Vleeshuis 17, Maastricht) en je bent vanaf 18.30 welkom. Om 19:00 zal de AAV beginnen en na afsluiting van de AAV is het zoals gebruikelijk tijd voor een goede borrel. LET OP: er is gekozen voor een eerder tijdstip dan de activiteiten normaal in verband met de uitloop tijdens de vorige AAV.

Let op: alleen leden die minstens 72 uur voor de AAV lid zijn van de afdeling Jonge Democraten Limburg hebben stemrecht tijdens deze AAV.

Check ook het Facebookevent!


« terug naar de agenda