#

Verkiezings AAV -

Datum: 11 september 2019 | Tijd: 20:00 - 22:30 | Locatie: Zaailand 92, 8911 BN Leeuwarden

Tijdens deze AAV verkiezen we formeel het nieuwe bestuur. Op 10 juli was er een informele ledenbijeenkomst waar bestuursleden zijn aangedragen. het gaat om: Janne Dam (voorzitter), Yoël Mahabier (algemeen secretaris), Stan Hoogeveen (penningmeester) en Gjalt Suichies (bestuurslid pers en politiek).Het is tot aanvang van de AAV nog mogelijk je te kandideren voor het bestuur. Wij adviseren om een week van te voren je kandidaatstelling te sturen naar secretaris@friesland.jd.nl

De volgende functies staan nog open:

- Bestuurslid Scholing en Organisatie

- Bestuurslid Promotie en Ledenwerving

Het kandidatenboekje vindt je hier. Op 10 juli hebben de kandidaten hun motivatie al gegeven, de notulen daarvan vind je hier. Hier vind je de agenda voor de AAV van 11 september. De notulen van de vorige AAV (van 15 mei) staan hier. Het beleidsplan krijgen jullie voor aanvang van de AAV. 


« terug naar de agenda