#

They see me scholin', they hatin' - Denk en praat mee over (bijzonder) onderwijs in Nederland

Datum: 14 december 2017 | Tijd: 19:30 - 22:00 | Locatie: Concordia Film Theater Beeldende Kunst - Oude Markt 15, 7511HC Enschede

Beste Jonge Democraten en geïnteresseerden, 

In de negentiende en begin twintigste eeuw vond er een heftig debat plaats in Nederland rond
de vraag of Nederlanders vrij waren om scholen naar eigen inzicht op te richten en of deze
scholen in financieel opzicht gelijk gesteld moesten worden met openbare scholen. Vooral de
christelijke politieke partijen hebben zich hard ingezet voor de financiële gelijkstelling, omdat
het ervoor zou zorgen dat ook confessioneel onderwijs voortaan in Nederland zou worden
gefinancierd door de overheid. Na een langdurige politieke en maatschappelijke strijd werd
uiteindelijk in 1917, met instemming van alle grote politieke stromingen in Nederland, de
financiële gelijkstelling bereikt en in artikel 23 van de Grondwet vastgelegd.

De laatste jaren is de discussie weer opgebloeid of deze financiële gelijkstelling wel
moet blijven bestaan. In sommige kringen wordt er zelfs voor gepleit om confessioneel
bijzonder onderwijs helemaal te verbieden. Argumenten daarbij zijn onder andere dat
confessioneel bijzonder onderwijs ingaat tegen de scheiding van kerk en staat, integratie
belemmert en zorgt voor segregatie en onverdraagzaamheid tussen verschillende
bevolkingsgroepen in ons land.

Ook binnen de Jonge Democraten wordt dit debat prominent gevoerd (zie bijvoorbeeld
het laatste congres). Daarom leek het ons een goed idee om op 14 december een avond te
organiseren over dit onderwerp. Op deze avond proberen we beide kanten van dit debat
uitgebreid aan het woord te laten. Dit hopen we te bereiken met behulp van drie sprekers. De
eerste spreker is Yunus Meijerink, leerkracht groep 8 op de Islamitische basisschool Al
Ummah. Hij zal samen met de tweede spreker Reinout Boxman, docent aan het Greijdanus
College (gereformeerd), betogen waarom het bestaan van confessioneel bijzonder onderwijs
van groot belang is. Daartegenover staat onze derde spreker, de cultureel psycholoog Keyvan
Shahbazi. Hij is een fel tegenstander van confessioneel bijzonder onderwijs en zal 14
december onder woorden proberen te brengen waarom.

Mocht dit debat je interesseren en wil je ook graag je eigen mening laten horen over
dit onderwerp, kom dan op 14 december tussen 20:00 en 22:00 naar het Concordia Film (inloop van 19:30 tot 20:00)
Theater te Enschede. Hopelijk tot dan!

https://www.facebook.com/events/370480946709842/


« terug naar de agenda