#

Thema-avond: Uithuisplaatsing -

Datum: 30 april 2020 | Tijd: 19:15 - 22:30 | Locatie: Thuis

Donderdag 30 april hebben we een online thema-avond over uithuisplaatsing, met 3 gasten die er in verschillende rollen mee te maken hebben in Arnhem.

EERSTE GAST
Tea Terpstra is sinds 4 jaar werkzaam bij het wijkteam van Schuytgraaf/Elderveld in Arnhem als wijkcoach jeugd. Dit betekent dat ze, samen met haar collega’s, alle vragen die te maken hebben met jeugd binnen krijgt. Dit kan gaan over opvoedingsvragen van ouders over de kinderen, maar ook dat kinderen/jongeren elders (moeten) gaan wonen. Vanuit het wijkteam gaan ze het gesprek aan met de inwoners en stellen veel vragen. Nav de vraag kunnen zij meedenken, maar in veel gevallen doen ze ook de indicatiestelling. Dit houdt in dat ze, waar nodig, een indicatie (dus financiering) afgeven voor zorg vanuit de Jeugdwet.

TWEEDE GAST
Michiel Noordanus is bestuursadviseur bij de gemeente Arnhem en sinds de decentralisatie van de jeugdzorg in 2015 betrokken bij het beleid en de contractering van jeugdzorgaanbieders. Samen met collega's werkt hij aan maatregelen om de kwaliteit van de jeugdzorg te bewaken en om de kostenstijging te beperken.

DERDE GAST
Mattijs Loor is sinds 2014 raadslid voor D66 in Arnhem. Sinds 2018 met de portefeuilles onderwijs & jeugd en zorg & welzijn. Daarnaast is hij binnen de fractie en in de auditcommissie van de gemeente betrokken bij de beheersbaarheid van de gemeentefinanciën en financiële risico's en bij het onderzoek van de Rekenkamer naar jeugdzorg in Arnhem.


« terug naar de agenda