#

Studentenhuisvesting: zonder woningen geen Groningen -

Datum: 16 april 2013 | Tijd: 20:00 - 22:30 | Locatie: Corps de Garde, Oude Boteringstraat 74

Dinsdag 16 april organiseren we in samenwerking met D66 een activiteit over studentenhuisvesting. Groningen is een studentenstad bij uitstek. In de stad Groningen wonen ongeveer 50.000 studenten, ruim 25% van alle inwoners in de stad. En toch is er een norm die bepaalt dat er in een straat slechts 15% student mag zijn. Rechtvaardig? Zijn de studenten de overlastgevers zoals vaak gedacht wordt en moet er ook eens geluisterd worden naar het verhaal van de Stadjers, of is het verhaal anders? Moeten de woningbouwcorporaties aan de slag met studentenhuisvesting, of moeten zelfstandige, particuliere ondernemers inspelen op de grote vraag naar meer kamers?

Hierover zullen we het tijdens deze avond gaan hebben met een panel van verschillende belanghebbenden wanneer het gaat om studentenhuisvesting.  De panelleden zijn : Wim Bulten (Bulten Kamerverhuur), Gaaike Euwema  (woningbouwcorporatie Nijestee) en Douwe Heeringa, (JD portefeuillehouder Ruimte & Mobiliteit). Het debat zal worden geleid door Paul de Rook, gemeenteraadslid in Groningen namens D66.

Wil je als student graag mee praten over dit onderwerp, kom dan langs tijdens deze activiteit  en hoor de verschillende standpunten omtrent studentenhuisvesting!


« terug naar de agenda