#

Stemrecht voor mensen met een verstandelijke beperking -

Datum: 27 februari 2018 | Tijd: 20:00 - 22:00 | Locatie: Café de Wolthoorn, Groningen

Op dit moment heeft elke Nederlander boven de 18 jaar stemrecht, ook zij die met een sterk verstandelijke beperkt vermogen zijn toebedeeld. Voor deze groep mensen is het, zonder hulp, gebruik maken van dit 'eenvoudige' grondrecht een moeizaam proces. Hulp mag echter geboden worden. Zou iemand die meer uitleg nodig heeft ook mogen stemmen? En wat zegt deze stem? Maar wat betreft andere beperkingen die het verstandelijk functioneren aantasten? In hoeverre zou er meer differentiatie moeten worden aangebracht wat betreft de stemgerechtigden en hoe beoordelen we of een persoon al dan niet stemgerechtigd zou moeten zijn?


« terug naar de agenda