#

School met de Koran -

Datum: 28 juni 2016 | Tijd: 20:00 - 22:00 | Locatie: Café de Heffer, oudebrugsteeg 7, Amsterdam

School met de Koran
De positie van islamitisch onderwijs in onze samenleving

De Stichting Islamitisch Onderwijs heeft geen subsidie gekregen voor de oprichting van een Islamitische middelbare school in Amsterdam. Volgen staatssecretaris Dekker is de vrijheid van onderwijs een groot goed, ,,maar het is nog geen vrijbrief voor onderwijs dat indruist tegen de waarden van onze democratische rechtstaat”. Aantonen wanneer onderwijs tegen de waarden van onze democratische rechtstaat in gaat, is geen makkelijke opgave. Zijn de zorgen met betrekking tot deze school terecht? Of heerst er teveel wantrouwen voor islamitische organisaties? Er is op dit moment één islamitische middelbare school in heel Nederland, aanvragen voor het oprichten van nieuwe scholen worden regelmatig afgewezen. Krijgen islamitische scholen een eerlijke kans? Zijn islamitisch scholen een barrière voor de integratie van islamitische kinderen in de Nederlandse maatschappij? Tijdens deze discussieavond stellen we onszelf de vraag: welke positie zou islamitisch onderwijs moeten innemen onze samenleving?


Over de sprekers:
Yussuf Altintas is hoofd van de Stichting Islamtisch Onderwijs. De Islamitische Schoolbesturen organisatie, ISBO, verenigt scholen op islamitische grondslag en is een geïntegreerde organisatie voor bestuur en management van de scholen. Bij de ISBO zijn op dit moment 41 van de 50 totaal islamitische scholen aangesloten, ressorterend onder 21 schoolbesturen, waarvan er 17 als bevoegd gezag van de scholen lid zijn van de ISBO. Het ISBO ontwikkelt bovendien lesmateriaal op het gebied van godsdienst, identiteit en cultuureducatie.
Gert Jan Geling is docent veiligheid aan de Hogeschool Den Haag. Bovendien opiniemaker rondom thema’s zoals religie en levensbeschouwing, de multiculturele samenleving, en in het bijzonder: Islamitische integratie in Westerse samenlevingen. Hij studeerde Midden Oosten studies aan het King’s College Londen. Binnen D66 is hij voorzitter van de landelijke werkgroep Religie en Levensbeschouwing. 


« terug naar de agenda