#

Samen sterker met de geintegreerde aanpak door Ronald Heusschen -

Datum: 13 november 2013 | Tijd: 20:00 - 23:59 | Locatie: Café de 4 Heeren

De huidige politiek, economische, maatschappelijke, milieutechnische en psychologische ontwikkelingen leiden tot schijnbaar steeds complexere vraagstukken. Complexere vraagstukken waar mensen van mijn generatie (babyboomer) nieuwe generaties mee opzadelen. De babyboomgeneratie heeft problemen willen oplossen door een steeds verdere differentiering en specialisering van de oplossingsstrategieën. Of je het nu hebt over de financiële wereld, het onderwijs, natuur en milieu, zorg en hulpverlening. (om maar een paar sectoren te noemen); telkens is de oplossing gezocht in ontwikkeling van nog specialistischer strategieën. Bv. in de hulpverlening en het onderwijs geldt al decennia langde problematiek van kinderen of cliënten wordt steeds groter, ingewikkelder. De oplossingsstrategie was verder specialiseren; we constateren dat het niet werkt (want de problemen worden steeds groter) en de oplossing is nog meer specialiseren. En we constateren dat het niet werkt en we gaan verder specialiseren.

Ronald Heusschen is expert op het gebied van het aan elkaar koppelen van segmenten in onze samenleving die veelal gescheiden opereren. Zo is het natuurlijk volstrekt inefficiënt  als de onderwijswereld losgekoppeld zou zijn van de realiteit van de arbeidsmarkt. Dat geldt uiteraard ook voor de financiële wereld, landbouw, zorg en hulpverlening. Heusschen gelooft sterk in een middenveld waar sectoren elkaar ontmoeten en beïnvloeden, waardoor excessen voorkomen worden en synergie en samenhang als vanzelf boven komen drijven. Hij heeft in het verleden landbouw en zorg/hulpverlening gekoppeld en onderwijs en zorginstellingen. Tegenwoordig o.a. onderwijs en landbouw; echter ook hangjongeren en bedrijfsleven.

Op deze avond gaan we de koppeling van onderwijs en het bedrijfsleven exploreren. Allereerst zal Heusschen een korte voordracht houden en daarna in gesprek gaan met ons  gaan over de zin en onzin van deze geïntegreerde aanpak en de mogelijkheden die het biedt. Tevens wil Ronald Heusschen ingaan op de problemen die projecten met een vernieuwende, geïntegreerde aanpak ondervinden om te landen in het politieke, ambtelijke en maatschappelijke veld. Dit klinkt allemaal nog erg onduidelijk maar op deze avond zal Ronald Heusschen volledig uit de doeken doen wat die geïntegreerde aanpak precies behelst en wat voor vele voordelen dit kan bieden.


« terug naar de agenda