#

Resolutie-AAV 9 januari 2018 -

Datum: 9 januari 2018 | Tijd: 20:00 - 22:00 | Locatie: Café de Wolthoorn, Groningen

Deze AAV zal in het teken staan van resoluties die worden ingediend op het komende congres in Enschede. Dit congres vind plaats op 2,3 en 4 februari, meer informatie is te vinden op https://jdcongres.nl/Voor de nieuwe(re) leden: Een resolutie is een wijzigingsvoorstel voor een hoofdstuk van het Politiek Programma van de Jonge Democraten. 

Deze avond zullen we met z’n allen naar de bovenstaande resoluties kijken en stemmen over mogelijke amendementen (wijzigingsvoorstellen) op deze resoluties.
Hiernaast is het ook nog mogelijk om moties/amendementen in te dienen voor het congres. Heb je er nog een liggen, mail deze dan naar politiek@jdgroningen.nl. Ook op de avond zelf is dit nog mogelijk. We beginnen om 20:00 in Café Wolthoorn. 

Resoloties:

-Ruimtelijke Ordening 

-Justitie 

De resoluties kun je inzien in het congresboek op de site

Documenten:

-Agenda AAV 09-01-2018

-Notulen AAV 19-12-2017

-Afdelingsreglement JD Groningen 2017


« terug naar de agenda