#

Regionaal spoorvervoer en inspraakavond mobiliteitsvisie -

Datum: 16 april 2013 | Tijd: 20:00 - 23:59 | Locatie: Café de Kroeg, Nieuwstraat 27, Arnhem

Deze avond zal Wouter Saes, Provinciaal Statenlid voor D66 in Gelderland, komen spreken over de ontwikkelingen op het gebied van het spoorvervoer in Gelderland. Het zal in eerste instantie vooral gaan over het opnieuw in leven blazen van regionale spoorverbindingen met Duitsland, zoals de lijn Arnhem-Oberhausen en de lijn Nijmegen-Kleve. Natuurlijk is er ook ruimte om Wouter te bevragen over alle andere spooronderwerpen die momenteel in de regio spelen, bijvoorbeeld over hoe het staat met de plannen voor het aansluiten van Arnhem en Nijmegen op het nachtnet.

Wouter Saes begint rond 20.15 omdat daarvoor voor het eerst een Arnhems raadskwartiertje wordt georganiseerd. Yvonne van Hamersveld, raadslid van D66 Arnhem komt vanaf 19.45 in het kort vertellen wat er momenteel allemaal in de Arnhemse politiek speelt. Er is ook tijd ingeruimd om de mobiliteitsvisie te bespreken nadat Wouter Saes klaar is. Dit omdat tijdens de vorige afdelingsvergadering een duidelijke wens van diverse leden was om dit nog eens uitgebreider te bespreken. Aan de hand van de extra input die hier uit voort komt zal, indien nodig, een vernieuwde versie van de mobiliteitsvisie aan de afdelingsvergadering op 24 april worden voorgelegd.


« terug naar de agenda