#

Pre-congres AAV & Resolutieavond -

Datum: 20 mei 2015 | Tijd: 19:30 - 22:00 | Locatie: Dudok, Meent 88, 3011 JP Rotterdam, Netherlands

Het weekend van 12, 13 & 14 juni vindt het zomercongres van de Jonge Democraten plaats mede georganiseerd door onze afdeling in Den Haag!

Het congres is het moment dat jij invloed kan hebben op de politieke lijn van de Jonge Democraten. Wij willen als Rotterdam onze stem laten horen en daarom organiseren wij 20 mei een Algemene Afdeling Vergadering.

Deze AAV is als voorbereiding op het aankomende congres en zal in het teken staan van 1) het bespreken van de reeds ingediende resoluties over Defensie en Belastingstelsel; en 2) het stemmen over de door leden ingediende politieke moties, organisatorische moties, en amendementen. Aangenomen amendementen en moties op deze AAV kunnen als afdeling ingediend worden op het landelijke zomercongres.

 

De activiteit op 20 mei zal uit twee delen bestaan, te weten het resolutie gedeelte en het politieke blok. Werkgroepen en afdelingen kunnen resoluties indienen voor het congres. Resoluties zijn uitgebreide wijzigingen, vaak hoofdstukken, op het politieke programma van de JD. Gezien de ingrijpende aard van deze wijzigingen bestaat de mogelijkheid om deze resoluties bij te werken, te amenderen. De indieners van de resoluties zullen 20 mei langskomen en een korte toelichting geven over zijn/haar resolutie, waarna er tijd is voor vragen en discussie. Leden kunnen wijzigingen op de resoluties indienen, waarna de afdeling in het tweede gedeelte van de avond over deze amendementen zal stemmen .

 

Op  6 mei heeft onze afdeling een avond georganiseerd waarin er moties geschreven konden worden voor het zomercongres in Den Haag. Deze moties en andere ingediende stukken, zoals amendementen en organimo’s zullen ter stemming worden gebracht in het tweede gedeelte van de avond, de AAV.

Alle stukken die met een meerderheid zijn aangenomen zullen door de Algemeen Secretaris als Afdeling Rotterdam worden ingediend bij het zomercongres. Het voordeel hiervan is dat je niet meer op zoek hoeft naar de 5 benodigde indieners, dat je zelf je stukken niet hoeft in te dienen en je woordvoerder kan zijn of iemand anders daarvoor kan vragen.

 

Voor deze AAV gelden de volgende deadlines en regels. De ingediende resoluties zullen 9 mei bekend gemaakt worden door het landelijk bestuur, wij zullen deze via de bekende kanalen door communiceren, zodat jullie je goed voor kunnen bereiden op de avond 20 mei. Voor deze AAV gelden de volgende deadlines:

 

Indienen moties/amendementen 12-05-15 23:59

Publicatie programma boekje 13-05-15 23:59

 

Formulieren voor kandidaatstelling en indienen moties, organimo's,  en/of amendementen kunt u op de website vinden (https://jongedemocraten.nl/rotterdam-organisatie/rotterdam-politieke-krachten.html). Deze formulieren dienen voor het verstrijken van de bovenstaande deadlines opgestuurd te worden naar secretaris.rotterdam@jongedemocraten.nl.

De inloop is traditiegetrouw om 19:30, waarop we om 20:00 zullen aftrappen in Dudok. Naderhand zullen we napraten en na-borrelen in de Irish Pub. Hopelijk tot dan!


« terug naar de agenda