#

Politieke/organisatorische AAV -

Datum: 23 mei 2017 | Tijd: 20:00 - 22:00 | Locatie: Gabi's Beer Bar

Het zomercongres komt er weer aan! Dat betekent een leuk weekend in Rotterdam, maar ook de kans om je stem te laten horen binnen de JD. Zo kun je moties (zie hier voor inspiratie) indienen, het landelijk politiek programma (PP) amenderen, het huishoudelijk reglement/de statuten veranderen of het afdelingsreglement (AR) wijzigen.

Hier kun je templates vinden voor moties betreffende de afdeling en organimo's.

Hier kun je een format voor een amendement op het (R)PP vinden.

Hier kun je een format voor moties vinden.

Hier kun je de notulen van de vorige AAV (29 maart 2017) vinden.

Hier kun je de (voorlopige) powerpoint met daarin dus ook de te behandelen stukken inzien.

Zodra je een stuk af hebt, kun je deze aanleveren door het naar Lou (politiek.limburg@jd.nl) of naar Justin (secretaris.limburg@jd.nl) of gewoon naar allebei te sturen, bij voorkeur ruim voor aanvang van de AAV.

Inloop: 19:30

Aanvang: 20:00


« terug naar de agenda