#

Politieke AAV Jonge Democraten Limburg -

Datum: 6 mei 2015 | Tijd: 19:30 - 23:59 | Locatie: Café de Joie, Achter het Vleeshuis 17, Maastricht

Woensdag 6 mei 2015 zal de JD Limburg een politieke Algemene Afdelingsvergadering houden. Tijdens deze AAV zullen meerdere politieke voorstellen besproken worden, zoals resoluties voor ons Regionaal Politiek Programma, amendementen voor ons RPP, maar ook moties en amendementen om als afdeling gezamenlijk in te dienen bij de landelijke ALV van de Jonge Democraten. 

Voor het indienen van resoluties/amendementen voor ons RPP en landelijke moties/amendementen zullen we dit keer weer werken met het congresvoorstelsysteem (https://congreslimburg.jongedemocraten.nl/) waar je in kan loggen met je lidmaatschapsnummer. In dit congresvoorstelsysteem kun je ook de verschillende deadlines vinden (vrijdag 1 mei om 23:59 moet alles ingeleverd zijn!). Belangrijke noot: geef in de toelichting van je motie/amendement even aan dat het een landelijke motie of amendement is en niet een voor op afdelingsniveau. Ook kun je andere voorstellen zoals een HR wijziging inleveren, dit mag uiteraard ook ondanks dat dit een politieke AAV wordt.

Zaterdag 2 mei 2015 zal een klein AAV boekje gepubliceerd worden op de website en op Facebook. Mocht je na 2 mei nog moties/amendementen e.d. verzinnen dan mogen deze volgens het Afdelingsreglement wel besproken worden op de AAV, maar dan ben je zelf verantwoordelijk voor publicatie.

De AAV vindt plaats in café de Joie (Achter het Vleeshuis 17, Maastricht) en je bent vanaf 19.30 welkom. Om 20.00 zal de AAV beginnen en na afsluiting van de AAV is het zoals gebruikelijk tijd voor een borrel op de aangenomen stukken!

Let op: alleen leden die minstens 72 uur voor de AAV lid zijn van de afdeling Jonge Democraten Limburg hebben stemrecht tijdens deze AAV.

UPDATE

Bij deze de publicatie van het AAV boekje voor de politieke Algemene Afdelingsvergadering aanstaande woensdag. In het boekje kunnen jullie de agenda vinden en de voorstellen die zijn ingediend. Ook kun je er de link naar de notulen van de vorige AAV vinden.

Mocht je nu nog voorstellen willen indienen dan kan dat tot aanvang van de AAV, de verantwoordelijkheid voor verspreiding ligt dan wel bij jezelf. Wel zou het fijn zijn als je Dennis (vice Algemeen Secretaris) dan even een mailtje wil sturen zodat je voorstel misschien nog in de Powerpoint presentatie kan. Emailadres: internationaal.limburg@jongedemocraten.nl
Dennis is ook bereikbaar voor andere vragen omtrent de AAV en zal de AAV ook notuleren a.s. woensdag.


« terug naar de agenda