#

Politiek Inhoudelijk Weekend -

Datum: 3 februari 2012, 19:00 - 5 februari 2012, 17:00 | Locatie: Bodegraven

Het jaarlijkse PI-weekend is in februari de kers op de politieke taart van de JD. Dit jaar is het thema 'Heilige Huisjes'. Sessies worden voorbereid over oneindige zorg, het nut van kunst, het rendement van onderwijs, de de losgeslagen seksualiteit en veel, veel meer! Het avondprogramma wordt gevuld met borrel, theatersport, film en een gigantische feest. Ook muzikale JD'ers krijgen eindelijk het podium dat ze al jaren verdienen!

Bereid je voor om begin februari je illussies te verliezen. Schrijf je nu hier in! Na je inschrijving ontvang je direct meer informatie over locatie. Hieronder vind je het programma en informatie over de verschillende sessies.

Vrijdag 3 februari

19:30u Diner
20:00u Opening
20:30u Wat is democratie?
21:30u Borrel

Zaterdag 4 februari

09:30u Ontbijt
10:00u Dennis Hesseling
11:00u Sessie 1a, 1b en 1c (Economie/Zorg, Bestuur, )
12:00u Sessie 2a, 2b en 2c (Economie/Zorg, , Kunst)
13:00u Lunch
14:00u Sessie 3a, 3b en 3c (Ruimte, , ICT)
15:00u Gastspreker
16:00u Sessie 4a, 4b en 4c (Milieu, Diversiteit, )
17:00u Sessie 5a, 5b en 5c (Milieu, Diversiteit, )
18:00u Diner
20:00u Theatersport / Film
22:30u Live Muziek!

Zondag 5 februari

08:30u Ochtendgymnastiek
09:00u Ontbijt
10:00u Gastspreker
11:00u Sessie 6a, 6b en 6c (Onderwijs, ,Justitie) 
12:00u Sessie 7a, 7b en 7c (Onderwijs, Buitenland, )
12:45u Sessie 8a, 8b en 8c ( , Buitenland, )
13:30u Lunch
14:00u Jort Kelder
14:30u Afsluiting 

Informatie over sessies:

Vrijdagavond: Wat is Democratie?

Onze naam verwijst naar het begrip, allemaal hebben we een idee van wat het ongeveer moet zijn, maar weten wij wel wat het is en wat het betekent, democratie? Menigeen heeft een verkeerd beeld van wat democratie is. In zijn oratie stelt hoogleraar sociaal en politieke filosofie, Evert van der Zweerde, het volgende: "Wie uit de samenstellende delen van het begrip demo-kratie, dèmos en kratein, concludeert dat ‘democratie’ betekent dat ‘het volk’ ‘de macht’ heeft, maakt drie denkfouten: i. te denken dat democratie naar één zaak of toedracht verwijst; ii. te denken dat er zoiets is als ‘het volk’; iii. te denken dat er zoiets is als ‘de macht’." En toch verstaan veel mensen juist dát onder democratie! Hoogleraar sociaal en politieke filosofie Bert van den Brink komt op vrijdagavond spreken en stelt "ons" begrip van democratie stevig ter discussie.

2c: Kunst:  Is dit kunst of kan het weg?

Het 'heilige huisje' kunst, dat tot noch toe verzekerd was van een grote bijdrage van de staat, is bij het huidige kabinet niet meer veilig. Meer dan ooit wordt naar een antwoord gezocht op de vraag wat precies het nut van kunst is voor de samenleving. Is het "het DNA van de maatschappij", zoals D'66 het eens verwoordde of kunnen kunstsubsidies hooguit verantwoord worden door te wijzen op het positieve economische effect dat kunst heeft op het vestigingsklimaat. Zijn er wellicht ook alternatieve manieren te bedenken om kunst te financieren in crisistijd? We gaan hierover in gesprek met Henriëtte Post (directeur Fonds Podiumkunsten), Pim van Klink (kunsteconoom) en Roy Cremers (initiator crowdfunding platform Voordekunst). Tijdens de Sessie kunst wordt tevens aandacht besteed aan de op handen zijnde resolutie Kunst, Cultuur & Media en wordt JD-ers de mogelijkheid geboden mee te schrijven aan de concepttekst

Sessie 4b/5b: Diversiteit  - Vrijheid Blijheid?

We leven in een tijd waarin alles moet kunnen. De Jonge Democraten namen moties aan die polygamie legaliseren en ook commercieel draagmoederschap moet mogelijk worden. Aan de andere kant zien we een tegenbeweging in de samenleving: liberale ideeën over prostitutie worden tegenwoordig vaak gezien als naïef en jonge mensen distantiëren zich dikwijls van de radicale seksuele opvattingen van de jaren ’60 van de vorige eeuw. Is de samenleving volledig losgeslagen of leven we juist in een tijd van vertrutting? Worden we wel gelukkig van ultieme vrijheid of leidt dit tot één grote orgie? En wat is er eigenlijk mis met een orgie...

Bert Dorenbos komt als voorzitter van “Schreeuw om Leven” op voor ‘de gezonde seksualiteit’: de seksualiteit tussen man en vrouw binnen een huwelijk. Zijn streven is om de seksualisering van de samenleving tegen te gaan en de media te ontdoen van schadelijke zaken als porno.

Gert Hekma is docent gay and lesbian studies aan de Universiteit van Amsterdam en schreef onder andere het boek “ABC van perversies”. Hekma vreest voor de verdrukking van seksuele variaties en de (dreigende) criminalisering van zaken die buiten de norm vallen zoals bestialiteit en prostitutie.

Sessie 6a/7a: Onderwijs - Inversteren in Onderwijs noodzakelijk?

Wie D66 in één woord moet omschrijven zal onmiddellijk zeggen: onderwijspartij. Al jaren staat D66 bekend als dé onderwijspartij, omdat zij altijd voor grote investeringen in het onderwijs staat. De reden is vaak dat het goed is voor de economie. Maar... is dat wel zo? Is die relatie wel zo evident als wij menen te zeggen dat hij is? Waarop baseren we dat eigenlijk, en valt het wel hard te maken dat het zo is? Zijn de criteria die het CBP en de OECD hanteren bij dit soort onderzoeken wel zo objectief? Sinds enkele decennia wordt hierover stevig gediscussieerd, want economen zetten steeds meer vraagtekens bij het nu van onderwijs. Op het politiek inhoudelijk weekend van de Jonge Democraten gaat Jaap Dronkers (hoogleraar internationaal vergelijkend onderzoek over onderwijsprestaties en sociale ongelijkheid, Universiteit Maastricht) het debat aan met niemand minder dan Alexander Rinnooy Kan. Want als er toch één huisje heilig is bij D66...


« terug naar de agenda