#

PolCa: Cybercrime -

Datum: 29 maart 2012 | Tijd: 20:00 - 23:00 | Locatie: Het Heerenhuis, zaal 9 (Groningen)

Op donderdag 29 maart organiseert de Politiek Café commissie van de Jonge Democraten Groningen een avond over cybercrime. Op deze avond zullen we het hebben over de verschillende aspecten van cybercrime, de juridische status ervan, en de manieren waarop de overheid iets aan deze nieuwe vorm van misdaad zou kunnen doen. Het doel van de avond is om onze leden een beter inzicht te geven in wat cybercrime nu precies inhoud, wat kan, wat niet kan, en hoe je je er tegen kunt wapenen. We hopen van de sprekers wat concrete suggesties te krijgen over waar de prioriteiten en aandacht van de overheid zouden moeten liggen in de bestrijding van cybercrime. Voor deze avond hebben we een drietal sprekers uitgenodigd, die elk een korte lezing zullen geven, waarna er ruimte is voor vragen en discussie. Deze sprekers zijn:

- Hans Folmer, hoofd van de onlangs opgerichte Taskforce Cybercrime van Defensie
- Rob van de Staaij, gastdocent bestuursrecht aan de RUG
- Jaap-Henk Hoepman, medewerker bij TNO en universitair hoofddocent aan de universiteit van Nijmegen, werkzaam in de vakgroep digitale veiligheid van Bart Jacobs, die lid is van de Cyber Security Raad van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Verder is ook Berend Keulen, docent rechten aan de RUG aanwezig, die tijdens het debat na de lezingen met name op de criminologische kant van cybercrime zal ingaan.

Al met al belooft het weer een zeer interessante en inhoudelijke avond te worden. Houd donderdag 29 maart dus vrij in je agenda!


« terug naar de agenda