#

PINDA - Defensie -

Datum: 14 januari 2014 | Tijd: 20:00 - 22:00 | Locatie: P96, Prinsengracht 96, Amsterdam

Over Defensie kunnen we gauw wat feiten en cijfers op een rij zetten: in 2013 was er door de Nederlandse overheid bijna 7,8 miljard voor Defensie begroot, nog geen 5% van de Rijksuitgaven; de krijgsmacht wordt jaarlijks 2200 keer ten behoeve van lokale overheden ingezet. Verder komen er via het Ministerie van Defensie jaarlijks meer dan 6.000 gediplomeerde, vakkundige specialisten op de arbeidsmarkt. dit maakt het Ministerie tot een van de grootste werkgevers én opleidingsinstituten van Nederland.

Deze feiten en cijfers lijken de aanzet te geven tot een gegronde kosten- en batenanalyse van Defensie. Dergelijke analyses worden veelvuldig gedaan in tijden van bezuinigingen. Uit het rapport ‘De waarde van Defensie’, dat recentelijk is uitgebracht door The Hague Center for Strategic Studies blijkt dat deze analyse helemaal niet zo gegrond is. De kosten van Defensie zijn zichtbaar en in getallen uit te drukken, maar de baten zijn dat niet. Ook worden veel baten van Defensie in het buitenland gerealiseerd, waardoor Defensie een ‘ver van ons bed show’ is.

Er is meer overzicht en duidelijkheid nodig om het takenpakket van Defensie op waarde te kunnen schatten. Bij deze PINDA over Defensie zal voornamelijk worden ingegaan op de reële waarde en het rendement van onze krijgsmacht, maar ook op de rol van Defensie in internationaal perspectief.

De volgende sprekers zullen op deze avond hun standpunten met ons delen:

- Frank Bekkers (The Hague Centre for Strategic Studies);
- Jasper van Dijk (Tweede Kamerlid SP);
- Marno de Boer (historicus);
- Bram Boxhoorn (Directeur Atlantische Commissie Nederland).

Kees Homan (Instituut Clingendael) zal deze avond de gespreksleider zijn.


« terug naar de agenda